logo

ไขข้อสงสัย ก่อนและหลังจัดฟัน รูปหน้าเปลี่ยนจริงหรือไม่?

ไขข้อสงสัย ก่อนและหลังจัดฟัน รูปหน้าเปลี่ยนจริงหรือไม่

Table of Contents

การจัดฟัน (Orthodontics) เป็นทันตกรรมรูปแบบหนึ่งที่ได้รับความนิยมและสามารถแก้ปัญหาฟันได้อย่างหลากหลาย ซึ่งในปัจจุบันเราก็จะเห็นการจัดฟันมากขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มคนรุ่นใหม่ หรือช่วงวัยเรียน เพราะนอกจากจะสามารถแก้ปัญหาฟันได้แล้ว ยังมีความสวยงาม และในหลายๆ ครั้งพบว่าก่อนและหลังจัดฟัน รูปหน้ามีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย ในบางกรณีอาจจะหน้าเรียวขึ้น หรือดั้งดูโด่งขึ้น

จัดฟัน รูปหน้าเปลี่ยนจริงไหม

จัดฟัน รูปหน้าเปลี่ยนจริงไหม

เชื่อว่าเป็นข้อสงสัยสำหรับใครหลายคนว่าการจัดฟันนั้นสามารถทำให้รูปหน้าเปลี่ยนได้จริง หรือคิดไปเองกันแน่? ซึ่งแน่นอนว่าจุดประสงค์หลักในการจัดฟันจะเป็นการแก้ปัญหาฟัน แต่หลายคนมีรูปหน้าที่เปลี่ยนไปจากเดิมจริงๆ บางคนอาจจะหน้าเล็กลง ดั้งโด่งขึ้น หรือคางยาวขึ้น เนื่องจากการจัดฟันเป็นการดึงฟันให้เข้ามาชิดกัน ทำให้ฟันเรียงตัวกันเป็นระเบียบมากขึ้น จึงส่งผลต่อรูปหน้านั่นเอง

จัดฟันแล้วรูปหน้าเปลี่ยน เพราะอะไร

มีหลายปัจจัยที่ส่งผลให้รูปหน้าเปลี่ยนไป ไม่ว่าจะเป็น การจัดฟันที่มีการถอนฟันร่วมด้วย การเรียงตัวของฟันที่เป็นระเบียบมากขึ้น ยื่นของกระดูกขากรรไกรลดลง ปากที่เคยอูมเพราะฟันก็ยุบลงตามฟันไปด้วย และในบางกรณีเมื่อดูจากรูปเปรียบเทียบก่อนและหลังจัดฟัน อาจจะรู้สึกว่าดั้งโด่งขึ้น หรือคางยาวขึ้นอีกด้วย

ก่อน-หลังจัดฟัน รูปหน้าเปลี่ยนทุกคนไหม

แน่นอนว่าการจัดฟันไม่ได้ทำให้รูปหน้าของทุกคนเปลี่ยนไป ซึ่งก็อาจจะขึ้นอยู่กับลักษณะของฟันหรือลักษณะของใบหน้าเดิมเป็นหลักด้วย ทำให้บางคนจัดฟันแล้วรูปหน้าเปลี่ยน แต่ก็มีบางคนที่จัดฟันแล้วไม่ได้มีความเปลี่ยนแปลงใดๆ กับรูปหน้าก็ได้เช่นกัน และจุดประสงค์หลักของการจัดฟันจะเป็นการแก้ปัญหาฟันมากกว่า รูปหน้าเป็นเพียงผลพลอยได้ที่อาจเกิดขึ้นเท่านั้น

ลักษณะฟันที่จัดแล้วรูปหน้าจะเปลี่ยน

ลักษณะฟันที่จัดแล้วรูปหน้าจะเปลี่ยน

อย่างที่ได้กล่าวไปว่าการเปลี่ยนแปลงของรูปหน้าอาจขึ้นอยู่กับลักษณะฟันเดิมได้ด้วย ซึ่งลักษณะฟันที่เมื่อจัดฟันแล้วรูปหน้าอาจมีการเปลี่ยนแปลง ได้แก่

  • คนที่มีปัญหาฟันหน้ายื่นจนทำให้ปากอูม การจัดฟันจะสามารถทำให้ปากจะยุบลง จนทำให้ใบหน้าดูเรียวขึ้นตามไปด้วย
  • คนที่มีปัญหาฟันห่าง หรือฟันซ้อนกัน การจัดฟันจะทำให้ฟันเรียงตัวเป็นระเบียบมากขึ้น
  • คนที่มีการจัดฟันผ่าร่วมกับตัดขากรรไกร เพราะเป็นการแก้ไขโครงกระดูก ให้อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องเหมาะสม หลังการผ่าตัดขากรรไกรก็จะเล็กลง ซึ่งอาจทำให้จมูกดูโด่งขึ้น หรือคางดูชัดขึ้น เพราะใบหน้ามีความสมส่วนมากขึ้นนั่นเอง
  • คนที่มีปัญหาฟันห่าง หรือฟันซ้อนเก เพราะจะต้องมีการถอนฟันร่วมด้วยเพื่อให้ฟันเรียงเป็นระเบียบ จึงอาจทำให้หน้าดูเรียวขึ้นได้
  • คนที่มีปัญหาฟันบนคร่อมฟันล่าง เมื่อจัดฟันแล้วฟันสบกันปกติ ส่งผลให้หน้าเรียวขึ้นได้ง่าย

การจัดฟันมีกี่แบบ

การจัดฟันมีกี่แบบ

การจัดฟันที่เห็นกันได้บ่อยในปัจจุบันจะมีทั้งการจัดฟันแบบติดเครื่องมือและการจัดฟันแบบไม่ติดเครื่องมือ โดยจะมีการจัดฟัน 4 รูปแบบที่ได้รับความนิยม ได้แก่

1. จัดฟันแบบโลหะ

จัดฟันแบบโลหะ หรือจัดฟันเหล็ก (Metal Bracket) จะเป็นการจัดฟันแบบโลหะที่ใช้อุปกรณ์ติดแน่นบนฟัน ราคาไม่สูงมาก แต่จะต้องพบทันตแพทย์ทุกเดือนเพื่อปรับเปลี่ยนเครื่องมือจัดฟัน หรือที่เรียกกันว่าเปลี่ยนสียางนั่นเอง

2. จัดฟันแบบดามอน

จัดฟันดามอน (Damon System) จะเป็นการจัดฟันที่คล้ายกับการจัดฟันชนิดโลหะ แต่จะมีกลไกลซับซ้อนกว่า ไม่ต้องใช้ยางในการรัดให้ลวดอยู่กับอุปกรณ์ จึงไม่จำเป็นต้องพบทันตแพทย์ทุกเดือน

3. จัดฟันเซรามิก

จัดฟันเซรามิก (Ceramic Braces) สีเหมือนฟัน จะเป็นการจัดฟันที่เหมือนกับการจัดฟันแบบโลหะแต่ใช้วัสดุเป็นเซรามิกใส มีความแข็งแรง และจะสังเกตเห็นเครื่องมือได้ค่อนข้างยาก

4. จัดฟันแบบใส

จัดฟันแบบใส (Invisalign) จะเป็นการจัดฟันโดยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ไม่ต้องติดอุปกรณ์แน่นบนผิวฟัน สามารถถอดออกได้ และแทบมองไม่ออกเลยว่ากำลังจัดฟันอยู่

จัดฟันแบบใส รูปหน้าเปลี่ยนไหม

เนื่องจากการจัดฟันแบบใสจะไม่ค่อยมีการถอนฟันร่วมด้วย ก็อาจจะทำให้หลายคนเกิดความสงสัยว่าหากเลือกจัดฟันแบบใส จะทำให้รูปหน้าเปลี่ยนได้หรือไม่? แต่ความจริงแล้วการจัดฟันแล้วรูปหน้าเปลี่ยนก็ไม่ได้เกิดจากการถอนฟันเท่านั้น เป็นเพียงหนึ่งในปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของรูปหน้า ดังนั้นการจัดฟันแบบใสแล้วหน้าเปลี่ยนก็จะเหมือนกับการจัดฟันรูปแบบอื่นๆ คือจะขึ้นอยู่กับลักษณะของฟันหรือลักษณะของใบหน้าเดิมด้วยนั่นเอง

บทสรุป

โดยปกติแล้วการจัดฟันจะทำเพื่อแก้ปัญหาฟันในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ปัญหาฟันเก ปัญหาฟันซ้อน ปัญหาฟันไม่เรียง หรือปัญหาฟันไม่สบกัน ซึ่งมีผลต่อความมั่นใจและบุคลิกภาพของบุคคลไม่มากก็น้อย แต่ก็ต้องยอมรับเลยว่าเมื่อดูจากรูปเปรียบเทียบก่อนและหลังจัดฟัน แล้วจะเห็นว่าการจัดฟันสามารถทำให้รูปหน้าเปลี่ยนได้จริง ซึ่งอาจจะเพียงเล็กน้อย แต่ก็ช่วยเพิ่มความมั่นใจและเสริมบุคลิกภาพให้ดีขึ้นได้

หากคุณกำลังหาคลินิกทันตกรรมสำหรับการจัดฟัน ที่ SUKSANSMILEPLUS พร้อมให้บริการ ที่นี่ให้บริการจัดฟันในหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นจัดฟันใส, จัดฟันแบบโลหะ, จัดฟันแบบดามอน, จัดฟันแบบเซรามิก รวมไปถึงการจัดฟันร่วมกับการผ่าตัดขากรรไกร และการทำรีเทนเนอร์ ที่คลินิกทันตกรรมสุขสันต์สไมล์มีทันแพทย์ที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ เป็นคลินิกทันตกรรมที่ครบวงจรและมีเครื่องมือที่ทันสมัย

บทความอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ทพ. ปุณณวิชช์ เจียมใจสว่างฤกษ์
ทพ. ปุณณวิชช์ เจียมใจสว่างฤกษ์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน ทันตกรรมประดิษฐ์ ทันตกรรมรากเทียม จัดฟันใส จัดฟันโลหะ วีเนียร์เซรามิก และเป็นผู้บริหารคลินิก SuksanSmilePlus

Share This Post

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email
Related Post: