ทีมทันตแพทย์

DSC01148-800x800
ทพ. ปุณณวิชช์ เจียมใจสว่างฤกษ์ หมอโจ๊บ
ทันตกรรมจัดฟัน ทันตกรรมประดิษฐ์
DSC01144-800x800
ทพญ. ทิพย์วิมล จุลจินดา หมอแพร
ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิโลเฟเชียล ทันตกรรมรากเทียม
IMG_2137-800x800
ทพญ. อิสิ สวัสดิจีระ หมอหม่อน
ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิโลเฟเชียล
82F305B1-B1A7-4593-B82A-4F041082F999-800x800
ทพญ. ปารัช ศิริวิชยกุล หมอจิ๊บ
ทันตกรรมสำหรับเด็ก
DSC04233-800x800
ทพ. มรุต บ้านไร่ หมอเดียว
ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิโลเฟเชียล ทันตกรรมจัดฟัน
DSC01034-800x800
ทพญ. นทีทิพย์ หาญมงคลศิลป์ หมอข้าวตู
ทันตกรรมจัดฟัน
DSC01039-800x800
ทพญ. เบญญาภา ตันตินิกร หมอเจมมี่
ทันตกรรมหัตถการ
DSC03761-800x800
ทพ. อายุพูน โอภาสะคุณ หมอพูน
ทันตกรรมหัตถการ
IMG_1518-800x800
ทพญ. สุวิมล พรมมาก หมอโบ
ทันตกรรมทั่วไป
DSC03734-800x800
ทพญ. ธันย์ชนก ตั้งพานิชดี หมอหมิง
ทันตกรรมทั่วไป