logo

บริการทันตกรรม

25

จัดฟันเหล็ก

20

จัดฟันดาม่อน

14

จัดฟันดาม่อน

8

X-ray 3 มิติ CT-Scan

1

X-ray 3 มิติ CT-Scan

5

วีเนียร์

2

ฟอกสีฟัน

27

รีเทนเนอร์

19

รากฟันเทียม

9

ผ่าฟันคุด

6

ทันตกรรมสำหรับเด็ก

22

รักษารากฟัน

7

ครอบฟัน

24

อุดฟัน

3

ขูดหินปูน

สอบถามเพิ่มเติม