ทำฟันเด็ก

“สร้างประสบการณ์ ทำฟัน” ที่ดี ให้กับน้องๆ มาทำฟันกับ หม […]

X Ray 3 มิติ

เอกซเรย์ฟัน 3 มิติ “ความละเอียดภาพสูง ปริมาณรังสีต่ำ” ก […]

ฟอกสีฟัน

ฟอกสีฟัน หรือ ฟอกฟันขาว เป็นการรักษาที่ช่วยให้ฟันที่มีส […]

รักษารากฟัน

การรักษารากฟันคือ การตัดโพรงประสาทฟัน หรือเนื้อเยื่อขนา […]