logo

โรคปริทันต์ รักษายังไง? สาเหตุ อาการ วิธีป้องกันเหงือกอักเสบเรื้อรัง

โรคปริทันต์

โรคปริทันต์หรือที่เรียกกันทั่วไปว่าโรคเหงือก เหงือกอักเสบ เป็นปัญหาสุขภาพช่องปากที่แพร่หลายซึ่งส่งผลกระทบต่อผู้คนหลายล้านคนทั่วโลก หากปล่อยทิ้งไว้โดยไม่ได้รับการรักษา อาจส่งผลร้ายแรง รวมถึงการสูญเสียฟันและปัญหาสุขภาพทางระบบ วันนี้เราจะมาพูดถึงแง่มุมต่างๆ ของการรักษาโรคปริทันต์ ตั้งแต่มาตรการป้องกันไปจนถึงวิธีการรักษาขั้นสูง การทำความเข้าใจตัวเลือกการรักษาที่มีอยู่ช่วยให้แต่ละบุคคลสามารถดำเนินขั้นตอนเชิงรุกในการรักษาสุขภาพช่องปากให้เหมาะสมและป้องกันการลุกลามของโรคปริทันต์

สาเหตุของการเกิดโรคปริทันต์

สาเหตุและปัจจัยเสี่ยง

โรคปริทันต์มีสาเหตุหลักมาจากการสะสมของคราบพลัคซึ่งเป็นชั้นเหนียวของแบคทีเรียบนฟันและเหงือก สุขอนามัยช่องปากที่ไม่ดี การสูบบุหรี่ ความบกพร่องทางพันธุกรรม การเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมน และสภาวะทางการแพทย์บางอย่างอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคปริทันต์ได้

โรคเหงือกอักเสบ

การอักเสบของเหงือก ปัญหาเหงือกบวม สามารถป้องกันได้ด้วยสุขอนามัยช่องปากที่เหมาะสมและการทำความสะอาดอย่างถี่ถ้วน

โรคปริทันต์อักเสบ

 • การลุกลามของโรคเหงือกอักเสบไปสู่ระยะที่รุนแรงยิ่งขึ้น
 • เกี่ยวข้องกับการก่อตัวของช่องระหว่างฟันและเหงือก
 • การทำลายกระดูกและเนื้อเยื่อเกี่ยวพันที่รองรับฟัน

อาการของโรคปริทันต์

การตระหนักถึงอาการของโรคปริทันต์เป็นสิ่งสำคัญสำหรับการแทรกแซงตั้งแต่เนิ่นๆ และการรักษาที่มีประสิทธิภาพ อาการทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับโรคปริทันต์ในระยะต่างๆ มีดังนี้

 • การอักเสบมักเป็นสัญญาณเริ่มแรกของโรคเหงือกอักเสบ
 • เหงือกอาจดูแดงกว่าปกติและรู้สึกนุ่มนวลเมื่อสัมผัส
 • เหงือกอาจมีเลือดออกระหว่างการแปรงฟันหรือใช้ไหมขัดฟัน
 • ภาวะเลือดออกไม่หยุดเป็นตัวบ่งชี้สำคัญของโรคเหงือกในระยะเริ่มแรก
 • กลิ่นปากอาจเกิดขึ้นได้เนื่องจากมีแบคทีเรีย
 • สุขอนามัยในช่องปากเป็นประจำอาจไม่สามารถกำจัดกลิ่นปากได้ทั้งหมด
 • การติดเชื้อที่เหงือกและการเกิดฝีบ่อยครั้ง
 • ความเสี่ยงต่อสุขภาพของระบบเพิ่มขึ้นเมื่อมีการติดเชื้ออย่างต่อเนื่อง
การป้องกันการเกิดโรคปริทันต์

การป้องกันการเกิดโรคปริทันต์

 • การปฏิบัติด้านสุขอนามัยช่องปากที่ดี
 • การแปรงฟันและใช้ไหมขัดฟันเป็นประจำ
 • แปรงฟันวันละสองครั้งด้วยยาสีฟันฟลูออไรด์
 • ใช้ไหมขัดฟันเพื่อขจัดคราบจุลินทรีย์ออกจากบริเวณที่แปรงสีฟันอาจเข้าไม่ถึง
 • การตรวจสุขภาพฟันเป็นประจำจะช่วยระบุและแก้ไขสัญญาณเริ่มต้นของโรคปริทันต์
 • การเลิกสูบบุหรี่ช่วยลดความเสี่ยงในการพัฒนาและทำให้โรคปริทันต์แย่ลงได้อย่างมาก

การรักษาโรคปริทันต์

การรักษาโรคปริทันต์แบบไม่ต้องผ่าตัด

 • ขูดหินปูน (Scaling) เป็นการขูดคราบสกปรกที่อยู่ตามร่องเหงือกและใต้เหงือก 
 • การเกลารากฟัน (root planning) การทำให้ผิวรากฟันเรียบเพื่อให้เนื้อเยื่อเหงือกสามารถกลับมายึดติดแน่นติดกับผิวฟันได้เหมือนเดิม ซึ่งขั้นตอนนี้จะต้องทำหลายครั้ง และควรทำโดยทันตแพทย์เฉพาะทางโรคเหงือก

การรักษาโรคปริทันต์ด้วยการผ่าตัด

การรักษาโรคปริทันต์ด้วยการผ่าตัด (Periodontal Surgery) เป็นวิธีการที่ทันตแพทย์ใช้เพื่อแก้ปัญหาทางทันตกรรมที่เกี่ยวกับโรคปริทันต์ที่รุนแรงมากขึ้น โดยทั่วไปแล้วการผ่าตัดจะถูกนำมาใช้ในกรณีที่การรักษาโรคปริทันต์ด้วยวิธีการทางทันตกรรมทั่วไปไม่เพียงพอหรือไม่ได้ผลเท่าที่คาดหวัง 

โรคปริทันต์รักษาหายไหม

การรักษาโรคปริทันต์มีได้หลายขั้นตอนและขึ้นอยู่กับความรุนแรงของโรค ในระยะแรกๆ ของโรคปริทันต์ที่เรียกว่า gingivitis สามารถรักษาและหายได้โดยการดูแลทางทันตกรรมแบบเจาะจงและการรักษาที่บ้านอย่างเคร่งครัด. แต่ในกรณีที่โรคปริทันต์เป็นที่รุนแรงและไปถึงระดับที่เรียกว่า periodontitis ที่มีการสูญเสียโครงสร้างทางทันตกรรม, การรักษาอาจจำเป็นต้องมีขั้นตอนทางทันตกรรมที่ละเอียดมากขึ้นรวมถึงการผ่าตัด

การรักษาโรคปริทันต์สามารถทำให้ฟันและเหงือกหายได้ในระยะที่เริ่มต้นของโรค แต่กรณีที่รุนแรงมาก การรักษาอาจต้องใช้เวลานานและอาจจะไม่สามารถให้ผลลัพธ์ที่เหมาะสมทันที นอกจากการรักษา, การดูแลรักษาที่ดีที่สำคัญ เช่น การทำความสะอาดทันตกรรมแบบประจำ การหยุดสูบบุหรี่ (หากเป็นนักสูบ)  และการรักษาโรคร่องแทรกซี่หรือโรคที่สามารถส่งผลกระทบต่อสุขภาพช่องปากได้

การรักษาโรคปริทันต์มีโอกาสหายขึ้นกับการรักษาที่ถูกต้อง, การรักษาที่ถูกเลือกตรงตามความรุนแรงของโรค, และการรักษารักษาที่ถูกดูแลเอาใจใส่ในระยะยาว

สรุป

การรักษาโรคปริทันต์เป็นแนวทางที่หลากหลาย ซึ่งครอบคลุมถึงมาตรการป้องกัน การรักษาโดยไม่ผ่าตัด ขั้นตอนการผ่าตัด และการดูแลหลังการรักษา ตั้งแต่การนำหลักปฏิบัติด้านสุขอนามัยช่องปากที่ดีมาใช้ไปจนถึงการสำรวจเทคโนโลยีขั้นสูง บุคคลมีทางเลือกมากมายในการจัดการกับโรคปริทันต์ในระยะต่างๆ การเน้นย้ำถึงความสำคัญของการตรวจสุขภาพฟันเป็นประจำ การปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต และบทบาทของการรักษาขั้นสูง ช่วยให้มั่นใจได้ถึงแนวทางที่ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพในการจัดการโรคปริทันต์ ด้วยการรับทราบข้อมูลและดำเนินการตามขั้นตอนเชิงรุก แต่ละบุคคลจะไม่เพียงแต่มีสุขภาพช่องปากที่ดีที่สุดเท่านั้น แต่ยังให้ความรู้สึกมั่นใจและความเป็นอยู่ที่ดีอีกด้วย

Share This Post

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

More To Promotion