logo

รากฟันเทียม ทำแล้วเจ็บไหม ราคาเท่าไหร่ ต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้าง

รากฟันเทียม

รากฟันเทียมคืออะไร 

รากฟันเทียม (Dental Implant) เป็นกระบวนการทันตกรรมที่ใช้เพื่อแทนที่รากฟันธรรมดาที่สูญหายหรือถูกถอนออกมา โดยปลูกรากฟันเทียมที่ถูกผลิตจากวัสดุที่ปลอดภัยและทนทานในกระบวนการทำรากฟันเทียม

รากฟันเทียมจะถูกฝังเข้าไปในกระดูกขากรรไกรหรือขากรรไกรบนด้วยการผ่าตัดทางทันตกรรม ซึ่งจะเป็นฐานหรือพื้นฐานสำหรับการติดตั้งฟันเทียมจำลองในภายหลัง 

ฟันเทียมจำลองที่ติดตั้งบนรากฟันเทียมจะมีลักษณะและคุณสมบัติคล้ายกับฟันธรรมดา กระบวนการรากฟันเทียมนี้เป็นทางเลือกที่ดีในการแก้ไขปัญหาทันตกรรมเมื่อฟันธรรมดาสูญหายหรือเสียหายและมีประสิทธิภาพในการปรับปรุงคุณภาพชีวิตของผู้รับบริการทันตกรรมได้อย่างมีประสิทธิผล

รากฟันเทียมทำจากอะไร 

รากฟันเทียม (Dental Implant) ทำจากวัสดุที่ปลอดภัยและทนทานที่สามารถใช้ในร่างกายได้โดยไม่มีปฏิกิริยาอาการแพ้ วัสดุที่ส่วนใหญ่นิยมใช้ในการผลิตรากฟันเทียมรวมถึงฟันเทียมจำลองได้แก่ โลหะชนิดต่าง ๆ เช่น ทิตาเนียม (Titanium) หรือสังกะสี (Zirconia) และโพลีเมอร์ (Polymers) ซึ่งเป็นวัสดุพลาสติกที่ปลอดภัยและเสถียรทางชีวภาพ วัสดุเหล่านี้ถูกออกแบบมาเพื่อให้รากฟันเทียมมีความแข็งแรงและทนทานในระยะยาว 

ซึ่งสามารถรับน้ำหนักและแรงกดที่เกิดขึ้นในกระบวนการกัดอาหารและการพูดได้อย่างดี นอกจากนี้ วัสดุเหล่านี้ยังเป็นที่ยอมรับในร่างกายและไม่มีอันตรายต่อสุขภาพช่องปากและร่างกายทั่วไป เราสามารถพูดได้ว่ารากฟันเทียมทำจากวัสดุที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมและปลอดภัยสำหรับการใช้งานในทันตกรรม

ส่วนประกอบของรากฟันเทียม

ส่วนประกอบของรากฟันเทียม

รากฟันเทียม (Implant Fixture)

รากฟันเทียมเป็นส่วนที่ถูกฝังเข้าไปในกระดูกขากรรไกรหรือขากรรไกรบนผ่านกระบวนการผ่าตัดทางทันตกรรม เป็นส่วนที่เป็นฐานหรือพื้นฐานสำหรับการติดตั้งฟันเทียมจำลองในภายหลัง มักทำจากวัสดุที่ทนทานและปลอดภัยทางชีวภาพ เช่น ทิตาเนียม (Titanium) หรือสังกะสี (Zirconia) ซึ่งวัสดุเหล่านี้มีความแข็งแรงและความทนทานต่อการใช้งานระยะยาว รากฟันเทียมจะรักษาอยู่ในกระดูกตลอดเวลาและเป็นฐานที่มั่นคงสำหรับการติดตั้งฟันครอบ

แกนฟัน (Abutment)

แกนฟัน เป็นส่วนที่ติดตั้งบนรากฟันเทียมหลังจากการฝังรากเสร็จสิ้น เพื่อเชื่อมโยงรากฟันเทียมกับฟันเทียมจำลอง อินเพลนต์มักทำจากวัสดุที่ทนทานและปลอดภัย เช่น โลหะชนิดต่าง ๆ หรือเซรามิก หน้าบนของอินเพลนต์จะเป็นพื้นที่ที่ฟันเทียมจำลองจะถูกติดตั้งลงไป อินเพลนต์มีบทบาทสำคัญในการรักษาความแข็งแรงและความเสถียรของรากฟันเทียมและที่ครอบฟัน

ครอบฟัน (Crown)

ส่วนครอบฟันคือส่วนที่ถูกติดตั้งบนอินเพลนต์ เป็นฟันที่สร้างขึ้นเพื่อแทนที่ฟันธรรมดาที่สูญหายหรือถูกถอนออกมา ฟันเทียมจำลองมักถูกผลิตเพื่อให้มีลักษณะและสีเหมือนกับฟันธรรมดา เพื่อให้ดูเหมือนและทำหน้าที่เหมือนฟันธรรมดา ฟันเทียมจำลองสามารถทาบออกและปรับแต่งให้เข้ากับกัดของผู้รับบริการได้ในกรณีที่จำเป็น ฟันเทียมจำลองมักทำจากวัสดุที่ดีเหมาะสมสำหรับใช้ในช่วงปาก เช่น โลหะชนิดต่าง ๆ, เซรามิก, หรือพลาสติกทันตกรรม ซึ่งวัสดุเหล่านี้มีความทนทานและสวยงามในการใช้งานทันตกรรม

รากฟันเทียมเหมาะกับใคร 

รากฟันเทียมเหมาะกับคนที่มีสถานการณ์หรือปัญหาทันตกรรมต่อไปนี้

  • ฟันสูญหายหากคุณสูญเสียฟันหนึ่งหรือมากกว่าเนื่องจากอุบัติเหตุ โรคทันตกรรม หรือเหตุผลอื่น รากฟันเทียมสามารถใช้เพื่อแทนที่ฟันที่สูญหายได้
  • ฟันที่เสียหายอย่างรุนแรงหากฟันของคุณเสียหายอย่างรุนแรงเช่นโดนบุกรุกหรือเสียหายด้วยโรคทันตกรรม รากฟันเทียมอาจเป็นตัวเลือกที่ดีในการแก้ไขปัญหานี้
  • ผู้ที่ต้องการความแข็งแรงและความเสถียร รากฟันเทียมมีความแข็งแรงและเสถียร ทำให้เหมาะสำหรับคนที่ต้องการความแข็งแรงในการกัดอาหารและความเสถียรในการใช้งานที่ยาวนาน.
  • การสูญเสียฟันอาจทำให้ช่องปากมีความแร่ธาตุและกระดูกตำหนิ ซึ่งอาจทำให้เกิดอาการเจ็บปวดหรือฟันแตก เรากฎมความเสียหายนี้ได้ด้วยการใช้รากฟันเทียม
  • ผู้ที่ต้องการฟันแทนที่ที่ดูแลเหมือนฟันธรรมดา รากฟันเทียมสามารถให้ความเหมือนกับฟันธรรมดาทั้งในลักษณะและการใช้งาน ทำให้เหมาะสำหรับคนที่ต้องการฟันแทนที่ดูแลเหมือนฟันธรรมดา
  • ผู้ที่ต้องการคุณภาพชีวิตทันตกรรมที่ดีขึ้น การใช้รากฟันเทียมช่วยปรับปรุงคุณภาพชีวิตทันตกรรมของคนที่มีปัญหาทันตกรรมในการสูญเสียฟันหรือฟันที่เสียหาย ด้วยการกลับคืนความสมบูรณ์และฟังก์ชันของกายต่าง ๆ ในช่องปาก
เตรียมตัวก่อนทำรากฟันเทียม

เตรียมตัวก่อนทำรากฟันเทียม

ปรึกษาทันตแพทย์

การปรึกษากับทันตแพทย์เป็นขั้นตอนแรกและสำคัญที่สุด ทันตแพทย์จะทำการตรวจสอบสถานะทันตกรรมของคุณ และกำหนดแผนรักษาที่เหมาะสมสำหรับความต้องการของคุณ หากคุณมีฟันที่ต้องถูกถอนหรือทำรากฟันเทียมใหม่, ทันตแพทย์จะช่วยคุณกำหนดวันนัดและวิธีการรักษา

การตรวจสอบสุขภาพทั่วไป

คุณควรรายงานสุขภาพทั่วไปของคุณแก่ทันตแพทย์ เพราะบางครั้งมีปัญหาสุขภาพที่อาจมีผลต่อกระบวนการทันตกรรม ต้องปรับแผนการรักษาตามเครื่องมือที่ใช้ในกระบวนการทันตกรรมเช่น เครื่องเอ็กซเรย์ การตรวจเอ็กซเรย์แบบ 3 มิติ 

การดูแลรักษาช่องปาก

ก่อนทำรากฟันเทียม, ควรให้รักษาช่องปากให้สะอาดและป้องกันปัญหาทันตกรรมเดิม เช่น ฟันผุ, คราบหินปูน, หรือโรคเหงือก เนื่องจากการรักษาโรคหรือปัญหานี้ก่อนทำรากฟันเทียมจะช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดปัญหาหลังการทำรากฟันเทียม

การดูแลหลังจากรักษารากฟันเทียม

การดูแลหลังการทำรากฟันเทียมเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยให้รากฟันเทียมยังคงสมบูรณ์แข็งแรงและให้บริการได้ในระยะยาว นี่คือขั้นตอนการดูแลหลังการทำรากฟันเทียม

รักษาความสะอาดปาก

รักษาความสะอาดปากเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อป้องกันการติดเชื้อและอักเสบของเหงือก คุณควรแปรงฟันอย่างสม่ำเสมอที่นอนก่อนนอนและหลังอาหาร ใช้สายสีฟันหรือแปรงทำความสะอาดระหว่างฟันและรอบรากฟันเทียมอย่างระมัดระวัง การรักษาความสะอาดปากที่ดีจะช่วยป้องกันโรคเหงือกและสภาพปากที่ไม่ดี

หลีกเลี่ยงอาหารและเครื่องดื่มที่อาจทำให้รากฟันเทียมเสียหาย

หลีกเลี่ยงการกัดของอาหารหรือเครื่องดื่มที่แข็งหรือมีร่องรอยเสียหายได้ เช่น น้ำแข็ง, กระดาษที่ค่อนข้างแข็ง, อาหารหรือเครื่องดื่มที่มีรสชาติเซี่ยง, และอาหารหรือเครื่องดื่มที่มีสีเข้ม เพราะอาจทำให้สีฟันเทียมจำลองเสียสีหรือเสียหาย

เข้าพบทันตแพทย์ตามนัด

คุณควรนัดหมายเยี่ยมทันตแพทย์เป็นประจำตามที่ทันตแพทย์แนะนำ เพื่อให้ทันตแพทย์ตรวจสอบสถานะและสุขภาพของรากฟันเทียม และทำการทำความสะอาดและประเมินความสมบูรณ์ของรากฟันเทียม

หลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่ 

การสูบบุหรี่อาจทำให้รากฟันเทียมเสียหายและเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคเหงือกและโรคทางช่องปากอื่น ๆ ระหว่างรักษา หากคุณสูบบุหรี่, ควรพิจารณาเลิกสูบหรือลดการสูบ

การดูแลรักษาสุขภาพ

การรักษาสุขภาพทั่วไปของร่างกาย เช่น การออกกำลังกายสม่ำเสมอ, การรับประทานอาหารที่เหมาะสม, และการลดสตรีสจะช่วยรักษาสภาพปากให้แข็งแรงและสุขภาพดี

อ่านบทความน่าสนใจเพิ่มเติม : ปัญหาเหงือกบวม เกิดจากอะไร จะรักษาด้วยวิธีไหนดี ?

อาการหลังรักษารากฟันเทียม เจ็บไหม

การรักษารากฟันเทียมอาจทำให้เกิดความเจ็บปวดหลังกระบวนการรักษา แต่อาการเจ็บบรรเทาและดูแลหลังการทำรากฟันเทียมมีแนวทางเฉพาะเพื่อลดความเจ็บปวด คุณอาจมีความเจ็บปวดบ้างในระยะเริ่มแรก โดยมากแล้วความเจ็บปวดนี้จะเป็นอย่างมากในวันแรกหรือสองหลังการทำรากฟันเทียม 

ความเจ็บปวดจะลดลงเรื่อย ๆ โดยมักจะคงอยู่ไม่นาน อาจต้องใช้ยาแก้ปวดที่แพทย์ให้หรือที่รับประทานตามคำแนะนำ ควรรักษาความสะอาดปากให้ดี แปรงฟันอย่างสม่ำเสมอและใช้ไหมขัดฟันเพื่อป้องกันการติดเชื้อ หากทันตแพทย์สั่งให้ใช้ยาป้องกันการติดเชื้อควรใช้ตามคำแนะนำของทันตแพทย์

การดูแลหลังจากทำรากฟันเทียม

คำถามที่พบบ่อย

รากฟันเทียมมีอายุการใช้งานนานเท่าไหร่?

รากฟันเทียมสามารถใช้ได้นาน โดยมีหลายปัจจัยที่มีผลต่ออายุการใช้งาน เช่น การดูแลรักษาทันตกรรม, สุขภาพทั่วไปของผู้ใช้, และวัสดุที่ใช้ในการผลิตรากฟันเทียม อย่างไรก็ตาม, รากฟันเทียมที่ดูแลรักษาอย่างเหมาะสมและถูกต้องอาจยืนยาวนานมากกว่า 10 ปี

รากฟันเทียมทำร้ายฟันธรรมดาหรือไม่?

รากฟันเทียมไม่ทำร้ายฟันธรรมดาที่อยู่ข้าง ๆ การประยุกต์ใช้รากฟันเทียมจะไม่มีผลกระทบต่อฟันธรรมดาที่อยู่ข้างๆ เนื่องจากมันถูกติดตั้งแยกออกจากฟันอื่น ๆ ในช่องปาก

ค่าใช้จ่ายในการรักษารากฟันเทียม?

ราคาการรักษารากฟันเทียมจะแตกต่างกันไปตามประเภทของรากฟันเทียม, วัสดุที่ใช้, และความเชี่ยวชาญของทันตแพทย์ ควรปรึกษาทันตแพทย์เพื่อรับคำแนะนำเกี่ยวกับราคาและตัวเลือกที่เหมาะสมสำหรับความต้องการและงบประมาณของคุณ ค่าบริการรักษารากฟันเทียมที่ สุขสันต์สไมล์ สามารถผ่านชำระได้ 4 ครั้ง ครั้งละ 9,500 บาท

สรุป

การทำรากฟันเทียมเป็นกระบวนการทันตกรรมที่เป็นที่ยอมรับและมีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาทันตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสูญหายของฟัน การปรึกษากับทันตแพทย์เป็นขั้นตอนสำคัญในการตรวจสอบสถานะและการแนะนำวิธีการรักษาที่เหมาะสมสำหรับแต่ละบุคคล

Share This Post

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

More To Promotion