logo

รากฟันเทียม ทำแล้วเจ็บไหม ราคาเท่าไหร่ ต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้าง

รากฟันเทียม

Table of Contents

รากฟันเทียมคืออะไร 

รากฟันเทียม (Dental Implant) เป็นกระบวนการทันตกรรมที่ใช้เพื่อแทนที่รากฟันธรรมดาที่สูญหายหรือถูกถอนออกมา โดยปลูกรากฟันเทียมที่ถูกผลิตจากวัสดุที่ปลอดภัยและทนทานในกระบวนการทำรากฟันเทียม

รากฟันเทียมจะถูกฝังเข้าไปในกระดูกขากรรไกรหรือขากรรไกรบนด้วยการผ่าตัดทางทันตกรรม ซึ่งจะเป็นฐานหรือพื้นฐานสำหรับการติดตั้งฟันเทียมจำลองในภายหลัง 

ฟันเทียมจำลองที่ติดตั้งบนรากฟันเทียมจะมีลักษณะและคุณสมบัติคล้ายกับฟันธรรมดา กระบวนการรากฟันเทียมนี้เป็นทางเลือกที่ดีในการแก้ไขปัญหาทันตกรรมเมื่อฟันธรรมดาสูญหายหรือเสียหายและมีประสิทธิภาพในการปรับปรุงคุณภาพชีวิตของผู้รับบริการทันตกรรมได้อย่างมีประสิทธิผล

รากฟันเทียมทำจากอะไร 

รากฟันเทียม (Dental Implant) ทำจากวัสดุที่ปลอดภัยและทนทานที่สามารถใช้ในร่างกายได้โดยไม่มีปฏิกิริยาอาการแพ้ วัสดุที่ส่วนใหญ่นิยมใช้ในการผลิตรากฟันเทียมรวมถึงฟันเทียมจำลองได้แก่ โลหะชนิดต่าง ๆ เช่น ทิตาเนียม (Titanium) หรือสังกะสี (Zirconia) และโพลีเมอร์ (Polymers) ซึ่งเป็นวัสดุพลาสติกที่ปลอดภัยและเสถียรทางชีวภาพ วัสดุเหล่านี้ถูกออกแบบมาเพื่อให้รากฟันเทียมมีความแข็งแรงและทนทานในระยะยาว 

ซึ่งสามารถรับน้ำหนักและแรงกดที่เกิดขึ้นในกระบวนการกัดอาหารและการพูดได้อย่างดี นอกจากนี้ วัสดุเหล่านี้ยังเป็นที่ยอมรับในร่างกายและไม่มีอันตรายต่อสุขภาพช่องปากและร่างกายทั่วไป เราสามารถพูดได้ว่ารากฟันเทียมทำจากวัสดุที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมและปลอดภัยสำหรับการใช้งานในทันตกรรม

ส่วนประกอบของรากฟันเทียม

ส่วนประกอบของรากฟันเทียม

รากฟันเทียม (Implant Fixture)

รากฟันเทียมเป็นส่วนที่ถูกฝังเข้าไปในกระดูกขากรรไกรหรือขากรรไกรบนผ่านกระบวนการผ่าตัดทางทันตกรรม เป็นส่วนที่เป็นฐานหรือพื้นฐานสำหรับการติดตั้งฟันเทียมจำลองในภายหลัง มักทำจากวัสดุที่ทนทานและปลอดภัยทางชีวภาพ เช่น ทิตาเนียม (Titanium) หรือสังกะสี (Zirconia) ซึ่งวัสดุเหล่านี้มีความแข็งแรงและความทนทานต่อการใช้งานระยะยาว รากฟันเทียมจะรักษาอยู่ในกระดูกตลอดเวลาและเป็นฐานที่มั่นคงสำหรับการติดตั้งฟันครอบ

แกนฟัน (Abutment)

แกนฟัน เป็นส่วนที่ติดตั้งบนรากฟันเทียมหลังจากการฝังรากเสร็จสิ้น เพื่อเชื่อมโยงรากฟันเทียมกับฟันเทียมจำลอง อินเพลนต์มักทำจากวัสดุที่ทนทานและปลอดภัย เช่น โลหะชนิดต่าง ๆ หรือเซรามิก หน้าบนของอินเพลนต์จะเป็นพื้นที่ที่ฟันเทียมจำลองจะถูกติดตั้งลงไป อินเพลนต์มีบทบาทสำคัญในการรักษาความแข็งแรงและความเสถียรของรากฟันเทียมและที่ครอบฟัน

ครอบฟัน (Crown)

ส่วนครอบฟันคือส่วนที่ถูกติดตั้งบนอินเพลนต์ เป็นฟันที่สร้างขึ้นเพื่อแทนที่ฟันธรรมดาที่สูญหายหรือถูกถอนออกมา ฟันเทียมจำลองมักถูกผลิตเพื่อให้มีลักษณะและสีเหมือนกับฟันธรรมดา เพื่อให้ดูเหมือนและทำหน้าที่เหมือนฟันธรรมดา ฟันเทียมจำลองสามารถทาบออกและปรับแต่งให้เข้ากับกัดของผู้รับบริการได้ในกรณีที่จำเป็น ฟันเทียมจำลองมักทำจากวัสดุที่ดีเหมาะสมสำหรับใช้ในช่วงปาก เช่น โลหะชนิดต่าง ๆ, เซรามิก, หรือพลาสติกทันตกรรม ซึ่งวัสดุเหล่านี้มีความทนทานและสวยงามในการใช้งานทันตกรรม

รากฟันเทียมเหมาะกับใคร 

รากฟันเทียมเหมาะกับคนที่มีสถานการณ์หรือปัญหาทันตกรรมต่อไปนี้

  • ฟันสูญหายหากคุณสูญเสียฟันหนึ่งหรือมากกว่าเนื่องจากอุบัติเหตุ โรคทันตกรรม หรือเหตุผลอื่น รากฟันเทียมสามารถใช้เพื่อแทนที่ฟันที่สูญหายได้
  • ฟันที่เสียหายอย่างรุนแรงหากฟันของคุณเสียหายอย่างรุนแรงเช่นโดนบุกรุกหรือเสียหายด้วยโรคทันตกรรม รากฟันเทียมอาจเป็นตัวเลือกที่ดีในการแก้ไขปัญหานี้
  • ผู้ที่ต้องการความแข็งแรงและความเสถียร รากฟันเทียมมีความแข็งแรงและเสถียร ทำให้เหมาะสำหรับคนที่ต้องการความแข็งแรงในการกัดอาหารและความเสถียรในการใช้งานที่ยาวนาน.
  • การสูญเสียฟันอาจทำให้ช่องปากมีความแร่ธาตุและกระดูกตำหนิ ซึ่งอาจทำให้เกิดอาการเจ็บปวดหรือฟันแตก เรากฎมความเสียหายนี้ได้ด้วยการใช้รากฟันเทียม
  • ผู้ที่ต้องการฟันแทนที่ที่ดูแลเหมือนฟันธรรมดา รากฟันเทียมสามารถให้ความเหมือนกับฟันธรรมดาทั้งในลักษณะและการใช้งาน ทำให้เหมาะสำหรับคนที่ต้องการฟันแทนที่ดูแลเหมือนฟันธรรมดา
  • ผู้ที่ต้องการคุณภาพชีวิตทันตกรรมที่ดีขึ้น การใช้รากฟันเทียมช่วยปรับปรุงคุณภาพชีวิตทันตกรรมของคนที่มีปัญหาทันตกรรมในการสูญเสียฟันหรือฟันที่เสียหาย ด้วยการกลับคืนความสมบูรณ์และฟังก์ชันของกายต่าง ๆ ในช่องปาก
เตรียมตัวก่อนทำรากฟันเทียม

เตรียมตัวก่อนทำรากฟันเทียม

ปรึกษาทันตแพทย์

การปรึกษากับทันตแพทย์เป็นขั้นตอนแรกและสำคัญที่สุด ทันตแพทย์จะทำการตรวจสอบสถานะทันตกรรมของคุณ และกำหนดแผนรักษาที่เหมาะสมสำหรับความต้องการของคุณ หากคุณมีฟันที่ต้องถูกถอนหรือทำรากฟันเทียมใหม่, ทันตแพทย์จะช่วยคุณกำหนดวันนัดและวิธีการรักษา

การตรวจสอบสุขภาพทั่วไป

คุณควรรายงานสุขภาพทั่วไปของคุณแก่ทันตแพทย์ เพราะบางครั้งมีปัญหาสุขภาพที่อาจมีผลต่อกระบวนการทันตกรรม ต้องปรับแผนการรักษาตามเครื่องมือที่ใช้ในกระบวนการทันตกรรมเช่น เครื่องเอ็กซเรย์ การตรวจเอ็กซเรย์แบบ 3 มิติ 

การดูแลรักษาช่องปาก

ก่อนทำรากฟันเทียม, ควรให้รักษาช่องปากให้สะอาดและป้องกันปัญหาทันตกรรมเดิม เช่น ฟันผุ, คราบหินปูน, หรือโรคเหงือก เนื่องจากการรักษาโรคหรือปัญหานี้ก่อนทำรากฟันเทียมจะช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดปัญหาหลังการทำรากฟันเทียม

การดูแลหลังจากรักษารากฟันเทียม

การดูแลหลังการทำรากฟันเทียมเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยให้รากฟันเทียมยังคงสมบูรณ์แข็งแรงและให้บริการได้ในระยะยาว นี่คือขั้นตอนการดูแลหลังการทำรากฟันเทียม

รักษาความสะอาดปาก

รักษาความสะอาดปากเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อป้องกันการติดเชื้อและอักเสบของเหงือก คุณควรแปรงฟันอย่างสม่ำเสมอที่นอนก่อนนอนและหลังอาหาร ใช้สายสีฟันหรือแปรงทำความสะอาดระหว่างฟันและรอบรากฟันเทียมอย่างระมัดระวัง การรักษาความสะอาดปากที่ดีจะช่วยป้องกันโรคเหงือกและสภาพปากที่ไม่ดี

หลีกเลี่ยงอาหารและเครื่องดื่มที่อาจทำให้รากฟันเทียมเสียหาย

หลีกเลี่ยงการกัดของอาหารหรือเครื่องดื่มที่แข็งหรือมีร่องรอยเสียหายได้ เช่น น้ำแข็ง, กระดาษที่ค่อนข้างแข็ง, อาหารหรือเครื่องดื่มที่มีรสชาติเซี่ยง, และอาหารหรือเครื่องดื่มที่มีสีเข้ม เพราะอาจทำให้สีฟันเทียมจำลองเสียสีหรือเสียหาย

เข้าพบทันตแพทย์ตามนัด

คุณควรนัดหมายเยี่ยมทันตแพทย์เป็นประจำตามที่ทันตแพทย์แนะนำ เพื่อให้ทันตแพทย์ตรวจสอบสถานะและสุขภาพของรากฟันเทียม และทำการทำความสะอาดและประเมินความสมบูรณ์ของรากฟันเทียม

หลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่ 

การสูบบุหรี่อาจทำให้รากฟันเทียมเสียหายและเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคเหงือกและโรคทางช่องปากอื่น ๆ ระหว่างรักษา หากคุณสูบบุหรี่, ควรพิจารณาเลิกสูบหรือลดการสูบ

การดูแลรักษาสุขภาพ

การรักษาสุขภาพทั่วไปของร่างกาย เช่น การออกกำลังกายสม่ำเสมอ, การรับประทานอาหารที่เหมาะสม, และการลดสตรีสจะช่วยรักษาสภาพปากให้แข็งแรงและสุขภาพดี

อ่านบทความน่าสนใจเพิ่มเติม : ปัญหาเหงือกบวม เกิดจากอะไร จะรักษาด้วยวิธีไหนดี ?

อาการหลังรักษารากฟันเทียม เจ็บไหม

การรักษารากฟันเทียมอาจทำให้เกิดความเจ็บปวดหลังกระบวนการรักษา แต่อาการเจ็บบรรเทาและดูแลหลังการทำรากฟันเทียมมีแนวทางเฉพาะเพื่อลดความเจ็บปวด คุณอาจมีความเจ็บปวดบ้างในระยะเริ่มแรก โดยมากแล้วความเจ็บปวดนี้จะเป็นอย่างมากในวันแรกหรือสองหลังการทำรากฟันเทียม 

ความเจ็บปวดจะลดลงเรื่อย ๆ โดยมักจะคงอยู่ไม่นาน อาจต้องใช้ยาแก้ปวดที่แพทย์ให้หรือที่รับประทานตามคำแนะนำ ควรรักษาความสะอาดปากให้ดี แปรงฟันอย่างสม่ำเสมอและใช้ไหมขัดฟันเพื่อป้องกันการติดเชื้อ หากทันตแพทย์สั่งให้ใช้ยาป้องกันการติดเชื้อควรใช้ตามคำแนะนำของทันตแพทย์

การดูแลหลังจากทำรากฟันเทียม

คำถามที่พบบ่อย

รากฟันเทียมมีอายุการใช้งานนานเท่าไหร่?

รากฟันเทียมสามารถใช้ได้นาน โดยมีหลายปัจจัยที่มีผลต่ออายุการใช้งาน เช่น การดูแลรักษาทันตกรรม, สุขภาพทั่วไปของผู้ใช้, และวัสดุที่ใช้ในการผลิตรากฟันเทียม อย่างไรก็ตาม, รากฟันเทียมที่ดูแลรักษาอย่างเหมาะสมและถูกต้องอาจยืนยาวนานมากกว่า 10 ปี

รากฟันเทียมทำร้ายฟันธรรมดาหรือไม่?

รากฟันเทียมไม่ทำร้ายฟันธรรมดาที่อยู่ข้าง ๆ การประยุกต์ใช้รากฟันเทียมจะไม่มีผลกระทบต่อฟันธรรมดาที่อยู่ข้างๆ เนื่องจากมันถูกติดตั้งแยกออกจากฟันอื่น ๆ ในช่องปาก

ค่าใช้จ่ายในการรักษารากฟันเทียม?

ราคาการรักษารากฟันเทียมจะแตกต่างกันไปตามประเภทของรากฟันเทียม, วัสดุที่ใช้, และความเชี่ยวชาญของทันตแพทย์ ควรปรึกษาทันตแพทย์เพื่อรับคำแนะนำเกี่ยวกับราคาและตัวเลือกที่เหมาะสมสำหรับความต้องการและงบประมาณของคุณ ค่าบริการรักษารากฟันเทียมที่ สุขสันต์สไมล์ สามารถผ่านชำระได้ 4 ครั้ง ครั้งละ 9,500 บาท

สรุป

การทำรากฟันเทียมเป็นกระบวนการทันตกรรมที่เป็นที่ยอมรับและมีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาทันตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสูญหายของฟัน การปรึกษากับทันตแพทย์เป็นขั้นตอนสำคัญในการตรวจสอบสถานะและการแนะนำวิธีการรักษาที่เหมาะสมสำหรับแต่ละบุคคล

ทพ. ปุณณวิชช์ เจียมใจสว่างฤกษ์
ทพ. ปุณณวิชช์ เจียมใจสว่างฤกษ์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน ทันตกรรมประดิษฐ์ ทันตกรรมรากเทียม จัดฟันใส จัดฟันโลหะ วีเนียร์เซรามิก และเป็นผู้บริหารคลินิก SuksanSmilePlus

Share This Post

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email
Related Post: