logo

X Ray 3 มิติ

Table of Contents

เอกซเรย์ฟัน 3 มิติ
“ความละเอียดภาพสูง ปริมาณรังสีต่ำ”
การรักษาด้านทันตกรรมปัจจุบัน มีนวัตกรรมใหม่ๆ ของเครื่องมือแพทย์ที่มีสมรรถนะสูง มีความคมชัด ช่วยในการวางแผนการรักษา และวินิจฉัยโรคฟันและขากรรไกร ทำให้ง่ายต่อการตรวจวิเคราะห์ และช่วยให้การรักษามีประสิทธิภาพมากขึ้น

เป็นเทคโนโลยีการสร้างภาพทางรังสีแบบ 3 มิติ สามารถถ่ายภาพของโครงสร้างฟันและอวัยวะต่างๆ ที่อยู่ใกล้เคียง มีราคาถูก ใช้เวลาสั้น ทำได้ง่าย ปริมาณรังสีต่ำสามารถสร้างภาพที่ให้รายละเอียดสูง เป็นประโยชน์อย่างมากในการวินิจฉัยและวางแผนการรักษาทันตกรรมในด้านต่าง ๆ อาทิ การวางแผนการฝังรากเทียม สามารถประเมินความหนาและความสูงของกระดูก การผ่าตัดฟันคุด / ฟันฝัง ที่ระบุตำแหน่งได้ยาก การตรวจวินิจฉัยถุงน้ำเนื้องอกในขากรรไกร

Dental Panoramic การถ่ายภาพทางรังสีฟันครบทั้ง 32 ซี่ เพื่อดูความผิดปกติของฟัน และกระดูกขากรรไกร
Cephalometric Radiography การถ่ายภาพทางรังสีของฟันในท่าด้านข้าง เพื่อดูความผิดปกติของกระดูกขากรรไกร และวางแผนการรักษาทางทันตกรรมจัดฟัน
TMJ Examination การถ่ายภาพรังสีของข้อต่อขากรรไกรด้าน ซ้าย/ขวา
Maxila sinuses Examinations การถ่ายภาพรังสีไซนัส

ทพ. ปุณณวิชช์ เจียมใจสว่างฤกษ์
ทพ. ปุณณวิชช์ เจียมใจสว่างฤกษ์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน ทันตกรรมประดิษฐ์ ทันตกรรมรากเทียม จัดฟันใส จัดฟันโลหะ วีเนียร์เซรามิก และเป็นผู้บริหารคลินิก SuksanSmilePlus

Share This Post

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email
Related Post: