logo

วีเนียร์ VS ครอบฟัน ต่างกันอย่างไร ? อันไหนดีกว่ากัน?

ครอบฟัน (Dental Crown) และการทำวีเนียร์ (Dental Veneer) เป็นกระบวนการทางทันตกรรมที่ใช้เพื่อปรับปรุงรูปร่างและสภาพฟัน แต่มีวัตถุประสงค์และวิธีการที่แตกต่างกัน

นี่คือความแตกต่างระหว่างครอบฟันและการทำวีเนียร์

ครอบฟัน (Dental Crown)

เป็นกระบวนการทางทันตกรรมที่ใช้เพื่อปรับปรุงและปกป้องฟันที่มีปัญหา โดยครอบฟันนั้นคือการใส่ที่ครอบฟันเพื่อป้องกันการเกิดความเสียหายของฟัน

วัสดุที่ใช้

วัสดุที่ใช้ในการทำครอบฟันสามารถเป็นเซรามิค โลหะ หรือวัสดุคอมโพสิต ซึ่งแต่ละวัสดุมีคุณสมบัติและการใช้งานที่แตกต่างกัน ซึ่งวัสดุจะถูกเลือกโดยอิงจากความเหมาะสมสำหรับแต่ละรายการทางทันตกรรม

วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์หลักของการทำครอบฟันมักถูกนำมาใช้เพื่อปรับปรุงสภาพฟันที่มีปัญหา เช่น ฟันที่แตกหรือฟันที่มีรอยร้าว การครอบฟันช่วยให้ฟันเหล่านี้กลายเป็นแข็งแรงและสามารถใช้งานได้อย่างปกติอีกครั้ง การครอบฟันยังมีไว้เพื่อปกป้องฟันจากความเสื่อมสภาพและฟันที่กำลงถูกทำลายเช่นกัน

กระบวนการ

กระบวนการครอบฟันใช้เวลาในการดำเนินการมากกว่าการทำวีเนียร์ เนื่องจากมันเกี่ยวข้องกับการเตรียมพื้นที่และการสร้างฟันเทียมให้ตรงกับฟันธรรมดา โดยกระบวนการครอบฟันมักประกอบด้วยการเจาะเล็กน้อยบนฟันที่มีปัญหาเพื่อเตรียมพื้นที่ แล้วจึงสร้างครอบหรือโครงสร้างที่ทำจากวัสดุที่เลือกไว้ เมื่อครอบหรือโครงสร้างถูกสร้างขึ้นแล้ว จะถูกทับบนฟันที่มีปัญหาโดยใช้สารกาวทางทันตกรรม เพื่อให้เข้ากับฟันธรรมดา

ประโยชน์

การครอบฟันช่วยให้ฟันที่มีปัญหากลายเป็นแข็งแรงและสามารถทนทานการกัดแกร่งและการทำลายได้ดีขึ้น นอกจากนี้ มันยังสามารถใช้ปรับปรุงรูปร่างและสีของฟันที่ไม่สวยอย่างมีประสิทธิภาพ การทำครอบฟันช่วยให้ฟันดูสวยงามและช่วยในเรื่องของการบดเคี้ยวอาหารได้ดี

ข้อดีของครอบฟัน

 • ช่วยเพิ่มประสิทธภาพในเรื่องของการใช้งานของฟัน การบดเคี้ยวอาหารต่างๆได้ดี
 • สามารถปรับให้ฟันเรียงตัวสวยเหมือนการทำวีเนียร์
 • การำครอบฟันจะช่วยเพิ่มความแข็งแรงของฟันได้ดีจากฟันเดิม
 • สำหรับผู้ที่ทำรากฟันเทียมจะต้องทำการครอบฟันเพื่อป้องกันการเกิดการเสียหายของฟัน

การทำวีเนียร์ (Dental Veneer)

วัสดุที่ใช้

วัสดุที่ใช้ในการทำวีเนียร์มักเป็นเซรามิค แต่ยังมีตัวเลือกอื่นๆ เช่น พลาสติกคอมโพสิตหรือโลหะอุดมคติ เซรามิคมักถูกเลือกเนื่องจากมีลักษณะที่คล้ายกับฟันธรรมดาและมีความแข็งแรงมากพอที่จะทนทานการกัดแกร่ง

กระบวนการ

การทำวีเนียร์เป็นกระบวนการทางทันตกรรมที่ใช้ชิ้นแผ่นบางที่ทำจากวัสดุเช่น เซรามิค และติดมายังฟันธรรมดาเพื่อปรับปรุงลักษณะรูปร่าง ปรับสีฟัน หรือการตกแต่งฟันที่มีปัญหา

วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์หลักของการทำวีเนียร์คือการทำวีเนียร์มักถูกนำมาใช้เพื่อปรับปรุงลักษณะฟันที่ไม่สวยสีฟันไม่สม่ำเสมอ ฟันดำ ฟันน้ำตาล ปัญหาสีฟันที่ไม่สามารถแก้ไขด้วยการฟอกสีฟันได้ หรือปกปิดรอยบิ่นเเตก ฟันห่างเล็กๆ น้อยๆ เพื่อตกแต่งเนื้อฟันให้สวยงาม

ประโยชน์

การทำวีเนียร์ช่วยให้ฟันดูสวยงามและสอดคล้องกับรูปร่างและสีฟันอื่นๆ ที่ต้องการ กระบวนการทำวีเนียร์นั้นมักไม่ต้องการการเจาะฟันอย่างละเอียดเหมือนการทำครอบฟัน โดยทั่วไปแล้วมันจะเป็นกระบวนการที่น้อยกว่าในการรักษาฟันธรรมดา เริ่มต้นด้วยการเตรียมพื้นที่บนฟันเพื่อรับวีเนียร์ ซึ่งเนี่ยมฟันเล็กน้อยเพื่อให้วีเนียร์สามารถติดตั้งได้อย่างแนบเนียน การทำวีเนียร์ช่วยปรับปรุงรูปร่างและสีของฟันในระยะเวลาที่ยาว โดยไม่ต้องตัดเจ็บหรือเจาะฟันอย่างละเอียด มันช่วยให้ฟันดูสวยงามและเหมาะสมกับหน้าตาของคุณ การทำวีเนียร์ยังสามารถใช้เพื่อปรับรูปร่างฟันที่มีข้อบกพร่องอย่างรวดเร็ว และมันมีความทนทานในการกัดแกร่งและการซักผ้าฟันอย่างดี

ดังนั้น เรื่องครอบฟันและการทำวีเนียร์เป็นสองกระบวนการทางทันตกรรมที่แตกต่างกันทั้งในวัตถุประสงค์และวิธีการ ควรปรึกษากับทันตแพทย์เพื่อรับคำแนะนำและแบบฟันที่เหมาะสม

ข้อดีของวีเนียร์

 • ช่วยให้ฟันขาวขึ้นโดยไม่ต้องเสียเนื้อฟันมากเพราะเป้นการตกแต่งแค่บริเวณผิวหน้าของฟันโดยไม่ต้องกรอฟันเหมือนการทำครอบฟัน
 • การทำวีเนียร์มีความทนในเรื่องของการเกิดคราบสีจากอาหารปละเครื่องดื่มที่รับประทานในชีวิตประจำวัน
 • สามารถปกปิดฟันที่ผิดปกติได้สวยงาม

วีเนียร์ฟัน VS ครอบฟัน แบบไหนเหมาะกับใคร

การเลือกระหว่างวีเนียร์ฟัน (Dental Veneer) และครอบฟัน (Dental Crown) ขึ้นอยู่กับสภาพปัญหาของฟันและวัตถุประสงค์ที่ต้องการ

วีเนียร์ฟัน (Dental Veneer)

 • วีเนียร์ฟันเหมาะสำหรับคนที่มีฟันที่มีเพียงปัญหาเล็กๆ เช่น ฟันไม่สวย ฟันบิ่นแตก ผิวฟันไม่เรียบ
 • เหมาะสำหรับคนที่ต้องการแก้ไขขนาดของฟัน เช่น ฟันขนาดเล็ก
 • เหมาะสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องสีฟันไม่สม่ำเสมอ ฟันดำ และฟันเหลือง

ครอบฟัน (Dental Crown)

 • ครอบฟันเหมาะสำหรับคนที่มีฟันที่มีปัญหารุนแรงกว่า เช่น ฟันแตก ฟันหัก หรือสูญเสียฟัน
 • เหมาะสำหรับปัญหาฟันที่มากจนแก้ไขด้วยการอุดไม่ได้
 • คนไข้ที่ทำรากฟันเทียมจะต้องใส่ที่ครอบฟันเพื่อทดแทนเนื้อฟันเดิม
 • คนที่ใส่สะพานฟัน
 • ทำครอบฟันเพื่อแก้ปัญหาฟันสบไม่เท่ากัน

สรุปความแตกต่างระหว่าง วีเนียร์ฟัน vs ครอบฟัน

วีเนียร์และครอบฟันใช้เพื่อวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน

วีเนียร์ใช้เพื่อปรับปรุงรูปลักษณ์ของฟัน ในขณะที่ครอบฟันใช้เพื่อเสริมความแข็งแรงและปกป้องฟันที่เสียหาย

วีเนียร์และครอบฟันทำจากวัสดุต่างกัน

วีเนียร์สามารถทำจากพอร์ซเลนหรือคอมโพสิตเรซิน ครอบฟันสามารถทำจากพอร์ซเลน โลหะผสม หรือเซอร์โคเนีย

วีเนียร์และครอบฟันมีการกรอฟันในปริมาณที่ต่างกัน

วีเนียร์ใช้การกรอหน้าฟันออกเล็กน้อยเพื่อติดแผ่นเคลือบฟันที่ทำมาขนาดพอดีกับฟันของ การครอบฟันต้องกรอเนื้อฟันเดิมออกมากกว่า เพื่อติดครอบฟันให้เข้ากับเนื้อฟันซี่นั้นๆ

คำถามที่พบบ่อย

ครอบฟันและการทำวีเนียร์แตกต่างกันอย่างไรในด้านวัตถุประสงค์หลักของกระบวนการ?

 • ครอบฟันและการทำวีเนียร์มีวัตถุประสงค์หลักที่แตกต่างกัน ครอบฟันมักถูกนำมาใช้เพื่อปกป้องและเสริมแข็งฟันที่มีปัญหาโดยมักใช้กับฟันที่มีปัญหารุนแรงกว่า เช่น ฟันที่แตกหรือฟันที่มีรอยร้าว ในทางตรงกันข้ามการทำวีเนียร์มักใช้เพื่อปรับปรุงรูปร่างฟันและสีของฟันที่ไม่สวย ผิวฟันที่มีรอย หรือฟันเล็ก

ครอบฟันกับวีเนียร์อันไหนดีกว่ากัน?

 • การเลือกครอบฟันหรือวีเนียร์ฟันควรพิจารณาจากสภาพปัญหาและวัตถุประสงค์จากปัญหาของฟัน แนะนำให้ปรึกษากับทันตแพทย์เพื่อให้คำปรึกษาและแนะนำว่าวิธีใดเหมาะสม ทันตแพทย์จะสามารถประเมินและแนะนำสิ่งที่เหมาะและถูกต้องต่อการรักษา

ความเจ็บแตกต่างกันอย่างไรระหว่างการครอบฟันและการทำวีเนียร์?

การรักษาในกระบวนการครอบฟันและการทำวีเนียร์มีระดับที่แตกต่างกัน

 • การครอบฟันมักต้องการเจาะและการเตรียมพื้นที่บนฟันเพื่อให้เหมาะสมกับครอบฟัน ซึ่งอาจทำให้เกิดความรู้สึกเจ็บปวดในระยะเริ่มต้น
 • ในการทำวีเนียร์ จะไม่เจาะฟันมาก และไม่มีอาการปวดในระดับเดียวกันกับการครอบฟัน

สรุป

วีเนียร์กับครอบฟันนั้นมีความแตกต่างกันที่วีเนียร์จะเป็นแค่การเคลือกแค่ผิวฟันและส่วนใหญ่ใช้ในการรักษาเพื่อความสวยงามมากกว่า เหมาะสำหรับผู้ที่มีปัญหาฟันเพียงเล็กน้อย  เน้นความสวยงามและเป็นระเบียบเพื่อเพิ่มความมันใจในการใช้ชีวิตประจำวัน ในส่วนของการคลอบฟันคือการรักษาแบบครอบทั้งซี่ และเน้นรักษาสำหรับฟันที่เสียหายมากๆ จนไม่สามารถรักษาด้วยการอุดได้แล้วซึ่งการรักษาของการคลอบฟันคือการกลับมาใช้งานหรือเคี้ยวอาหารได้ตามปกติและป้องกันการเสียหายเพิ่มเติมของฟัน หากต้องการคำแนะนำและปรึกษา สามารถสอบถามได้ที่ สุขสันต์สไมล์พลัส เพื่อประกอบการตัดสินใจการรักษาฟันอย่างถูกต้องและเหมาะสม

Share This Post

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

More To Promotion