logo

โพรงประสาทอักเสบเกิดจากอะไร รักษาได้ไหม

Table of Contents

โพรงประสาทฟัน (Trigeminal Neuralgia) คืออะไร?

โพรงประสาทฟัน (Trigeminal Neuralgia) คือ ส่วนที่อยู่ภายในฟัน ประกอบด้วยเนื้อเยื่ออ่อนและเต็มไปด้วยหลอดเลือดและประสาท ซึ่งตั้งอยู่ในช่องฟันที่เรียกว่า ช่องประสาท (Root Canal) ของฟัน โพรงประสาทฟันมีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนและป้องกันฟันจากการสูญเสียและการทำลาย เนื่องจากมีหน้าที่ในการสร้างเนื้อด้านในที่เรียกว่า เนื้อเยื่อฟัน (Dentin) และระบบร่างกายภายในที่เรียกว่า ช่องราก (Root Canal System) ซึ่งประสาทและหลอดเลือดของฟันจะแตกต่างจากส่วนอื่นของร่างกายที่มีความแตกต่างในการเติบโตและการพัฒนา

บทบาทของโพรงประสาทฟัน

  • สร้างเนื้อด้านใน (Dentin Formation): โพรงประสาทฟันมีบทบาทในการสร้างเนื้อด้านในของฟัน ที่เป็นส่วนหลักที่ทำให้ฟันมีโครงสร้างแข็งแรง.
  • รักษาและปกป้องประสาท: โพรงประสาทฟันช่วยรักษาและปกป้องประสาทและหลอดเลือดภายในฟันจากการถูกบาดเจ็บและการติดเชื้อ.
  • การตอบสนองทางสัญญาณ: โพรงประสาทฟันมีบทบาทในการส่งสัญญาณทางประสาทไปยังส่วนอื่นของฟันและให้ความรู้สึกทางราวมีสีกำลังที่ปล่อยมาจากฟัน
โครงสร้างโพรงประสาทฟัน

โพรงประสาทฟันอักเสบ

โพรงประสาทฟันอักเสบ เป็นสภาวะที่เกิดขึ้นเมื่อโพรงประสาทฟันทำลายหรือติดเชื้อ ซึ่งสามารถเกิดจากหลายสาเหตุ เช่น การเจ็บปวดจากฟัน การเจ็บปวดจากฟันที่มีหลายทางหรือการเสียดสีที่ทำให้แบคทีเรียเข้าไปทำลายโพรงประสาทฟัน นอกจากนี้ โพรงประสาทฟันอักเสบยังสามารถเกิดจากการกระทำทางทันตกรรม เช่น การรักษาฟันที่ไม่ถูกต้องหรือการทำรักษาทางทันตกรรมที่ไม่เหมาะสม

สำหรับอาการของโพรงประสาทฟันอักเสบ มีสองประการหลัก ได้แก่

  • อาการเจ็บปวด (Symptomatic Pulpitis) จะมีอาการปวดมาก ๆ เมื่อมีสิ่งกระตุ้น เช่น ขณะที่กินอาหารร้อนหรือเย็น หรือขณะที่กัดบีบ
  • Pulpitis อาการไม่เจ็บปวด (Asymptomatic Pulpitis) ไม่มีอาการปวด แต่โพรงประสาทฟันอาจถูกทำลายหรือติดเชื้อได้ โดยบางครั้งอาจไม่รู้สึกถึงอาการมีปัญหาจนกว่าจะไปทำการตรวจรักษาทางทันตกรรม

การรักษาโพรงประสาทฟันอักเสบมักจะใช้วิธีการรักษาทางทันตกรรมที่เรียกว่าการทำรากฟัน (Root Canal Treatment) ซึ่งเป็นกระบวนการการกำจัดโพรงประสาทฟันที่เสียหายหรือถูกติดเชื้อ และทำการทำความสะอาดช่องประสาทของฟัน นอกจากนี้, การรับประทานยาและการดูแลรักษาตามคำแนะนำจากทันตแพทย์ก็สามารถช่วยบรรเทาอาการและส่งเสริมการฟื้นฟูของโพรงประสาทฟันได้. ถ้ามีการติดเชื้อหรืออาการปวดมาก การให้ยาต้านการอักเสบหรือยาแก้ปวดก็อาจถูกแนะนำ

การรักษาและปัญหา

เมื่อโพรงประสาทฟันถูกทำลายหรือเสื่อมสภาพ เช่น เนื่องจากการล่วงหลอดเลือดหรือการติดเชื้อจากกลุ่มแบคทีเรีย การทำรากฟัน (Root Canal Treatment) อาจจำเป็นต้องทำเพื่อรักษาประสาทฟัน ในกรณีที่ฟันมีปัญหาแต่ยังคงเป็นไปได้ที่จะรักษาได้ เวชศาสตร์ทันตกรรมจะพยายามรักษาโพรงประสาทฟันเพื่อให้มีการเจริญเติบโตและทำงานได้อย่างปกติที่สุด เช่น รักษารากฟัน เป็นต้น

การรักษาทางทันตกรรมสามารถทำให้คนรู้สึกถึงการบรรเทาความเจ็บปวดและรักษาความสมดุลของระบบร่างกายทางประสาทที่ติดต่อกัน หากไม่สามารถดำเนินการรักษาได้จะต้องมีความจำเป็นที่จะต้อง ถอนฟัน เพื่อป้องกันลุกลามของฟันที่ผุหรืออักเสบ

โพรงประสาทฟันอักเสบ

สรุป

โพรงประสาทฟันอักเสบเกิดขึ้นเมื่อโพรงประสาทฟันถูกทำลายหรือติดเชื้อ ซึ่งสามารถเกิดจากการเจ็บปวดการกระทำทางทันตกรรมที่ไม่ถูกต้อง หรือการเสียดสีที่ทำให้แบคทีเรียเข้าไปทำลายโพรงประสาทฟัน อาการปวดมักเกิดขึ้นเมื่อมีการกระตุ้น เช่น ขณะที่กินอาหารร้อนหรือเย็น หรือขณะที่กัดบีบ การรักษาทางทันตกรรม เช่น การทำรากฟัน เป็นทางเลือกที่พิจารณา เพื่อกำจัดโพรงประสาทฟันที่เสียหายหรือถูกติดเชื้อ และช่วยบรรเทาอาการ ควรพบทันตแพทย์ทันทีเมื่อมีอาการปวดฟันเพื่อรับการวินิจฉัยและรักษาที่เหมาะสม


ทพ. ปุณณวิชช์ เจียมใจสว่างฤกษ์
ทพ. ปุณณวิชช์ เจียมใจสว่างฤกษ์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน ทันตกรรมประดิษฐ์ ทันตกรรมรากเทียม จัดฟันใส จัดฟันโลหะ วีเนียร์เซรามิก และเป็นผู้บริหารคลินิก SuksanSmilePlus

Share This Post

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email
Related Post: