logo

จัดฟันครั้งแรก เตรียมตัวอย่างไรดี

Table of Contents

จัดฟัน คือ การรักษาทางทันตกรรมที่ช่วยแก้ไขปัญหาการเรียงตัวของฟันที่สบกันผิดปกติและเรียงตัวไม่เป็นระเบียบ ให้เรียงตัวได้เป็นระเบียบมากขึ้น การจัดฟันเหามะสำหรับผู้ที่ประสบปัญหาฟันไม่สวย ฟันเก ฟันซ้อน ฟันห่าง ฟันเหยิน ฟันไม่สบกัน

การจัดฟันจะต้องใช้ระยะเวลานานพอสมควรในรักษา และการเตรียมความพร้อมเป็นวิธีหนึ่งในการทำให้กระบวนการปรับตัวเข้ากับเหล็กจัดฟันใหม่ให้ราบรื่น ตั้งแต่การปรับตัวในการรับประทานอาหารที่เหมาะสมจนถึงการดูแลความสะอาดช่องปากและอุปกรณ์เหล็กจัดฟัน

การเตรียมตัวก่อนจัดฟันมีดังนี้

เข้าพบทันตแพทย์

เพื่อปรึกษาและตรวจสอบสภาพโครงสร้างฟัน เหงือก รากฟัน เพื่อประเมินการรักษาและวางแผนการการจัดฟันให้เหมาะสมกับวัสดุและเครื่องมือที่ใช้ในการจัดฟัน

วางแผนการจัดฟัน

เมื่อเราทราบรายละเอียดที่เหมาะสมกับการจัดฟันแล้ว ทันตแพทย์จะชี้แจงแผนการจัดฟัน ระยะเวลาในการจัดฟัน การเคลียร์ช่องปากก่อนจัดฟัน รวมถึงค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการรักษา

เตรียมพร้อมสำหรับการจัดฟัน

เริ่มต้นการทำทันตกกรมแรกเลยคือ พิมพ์ฟันหรือสแกนเอ็กซ์เรย์ตรวจรูปหน้า เพื่อวิเคราะห์โครงสร้างของฟัน ขากรรไกรบนและล่าง ตรวจสอบรายละเอียดปัญหาของฟันและออกแบบการจัดฟันเพื่อให้มีประสิทธภาพมากที่สุด

เคลียร์ช่องปาก

การเคลียร์ช่องปากจะขึ้นอยู่กับสภาพฟันของแต่ละกรณี โดยเบื้องต้นคือการขุดหินปูน ขัดฟัน อุดฟัน และถอนหรือผ่าฟันคุด การเคลียร์ช่องปากจะช่วยป้องกันปัญหาของฟันที่เกิดขึ้นภายหลังของการจัดฟัน

เริ่มต้นจัดฟัน

หลังจากทำการเคลียร์ช่องปากเรียบร้อยแล้ว ก็สามารถติดเครื่องมือสำหรับการจัดฟันในแต่ละแบบได้เลย

การจัดฟันจะมี 2 รูปแบบ ได้แก่

  • การจัดฟันแบบติดเครื่องมือ หากจัดฟันแบบติดเครื่องมือทันตแพทย์จะนัดพบเพื่อปรับเครื่องมือเป็นระยะๆ ตามชนิดของเครื่องมือ เบื้องต้นการนัดปรับเครื่องมือจะนัดทุกๆ 4 สัปดาห์
  • การจัดฟันแบบไม่ติดเครื่องมือ คือการจัดฟันแบบใส ทันตแพทย์จะนัดพบเพื่อรับอุปกรณ์จัดฟันแบบใสพร้อมให้คำอธิบายวิธีการใช้งานและดูแลความสะอาดอย่างถูกต้อง จากนั้นจะนัดเพื่อเข้ารับอุปกรณ์ชุดใหม่ตามที่ทันตแพทย์จัดเตรียมให้

ครบกำหนดการจัดฟัน

เมื่อแผนการจัดฟันครบกำหนดและรูปแบบฟันสมบูรณ์เป็นไปตามแผนการรักษาก็สามารถถอดเครื่องมือจัดฟันและทำการพิมพ์ฟันเพื่อรับรีเทนเนอร์ การใส่รีเทนเนอร์จะต้องใส่อย่างต่อเนื่องเพื่อให้สภาพฟันเรียงตัวสวยงามคงเดิม

เตรียมรับมืออย่างไร เมื่อใส่เครื่องมือจัดฟัน

การใส่เครื่องมือจัดฟันหรือแบร็กเก็ตครั้งแรกอาจก่อให้เกิดการระคายเคืองของผิวข้างในและรู้สึกไม่เคยชิน หลังจากใส่เครื่องมือ 5 ชั่วโมงแรกอาจจะยังไม่รู้สึกปวด สามารถรับประทานได้ตามปกติและควรเลี่ยงอาหารที่ค่อนข้างมีลักษณะแข็ง เมื่อครบ 1 วันหลังจากใส่เครื่องมือจัดฟันจะมีอาการปวดฟันค่อนข้างมากแต่อยู่ในระดับที่ทนได้ แนะนำให้รับประทานอาหารที่อ่อนนุ่มเพื่อลดการเคลื่อนไหวของฟันและอาการปวดได้ อาการปวดหลังจากใส่เครื่องมือจัดฟันครั้งแรกจะทุเลาและดีขึ้นภายใน 2-3 วันขึ้นอยู่แต่ละโครงสร้างฟันของแต่ละบุคคล

การดูแลรักษาหลังจากจัดฟัน

การดูแลรักษาความสะอาดหลังจัดฟันเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้ฟันและเครื่องมือจัดฟันคงอยู่ในสภาพที่ดี โดยเฉพาะหลังจากการจัดฟันแบบดามอนหรือการใช้แบร็กเก็ต

นี่คือบางขั้นตอนสำหรับการดูแลรักษาความสะอาดหลังจัดฟัน

การแปรงฟัน

ควรแปรงฟันอย่างน้อย 2 ครั้งต่อวัน โดยใช้แปรงฟันที่มีขนสั้นและอ่อน เพื่อไม่ทำให้ฟันหรือเครื่องมือจัดฟันเสีย แปรงให้สะอาดทั้งด้านด้านบนและด้านล่างของฟัน และอย่าลืมแปรงลิ้นและเครื่องมือจัดฟันด้วย

ใช้ไหมขัดฟัน

การใช้ไหมขัดฟันช่วยในการทำความสะอาดระหว่างฟันและเครื่องมือจัดฟัน สามารถใช้ไหมขัดฟันเป็นประจำหรือตามคำแนะนำของทันตแพทย์

การดูแลรักษาเครื่องมือจัดฟัน

ถ้าใช้แบร็กเก็ตจะต้องรักษาความสะอาดของมันด้วย ควรหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารหรือเครื่องดื่มที่เสี่ยงให้เกิดการกระแทกหรือรอยขรุขระบนแบร็กเก็ต และควรรักษาความสะอาดโดยใช้ฟลอสทรีนอย่างน้อยวันละครั้ง

การเข้าพบตามที่ทันตแพทย์นัด

นัดหมอทันตแพทย์ตามตารางที่กำหนดหรือตามคำแนะนำของทันตแพทย์ เพื่อปรับเครื่องมือตามแผนการจัดฟันที่กำหนดไว้

การรับประทานอาหาร

ลดการบริโภคอาหารและเครื่องดื่มที่มีความหวานสูง เพราะอาจทำให้ฟันเสีย และหลีกเลี่ยงอาหารที่เสี่ยงทำให้เครื่องมือหรือแบร็กเก็ตหลุด

สรุป

การเตรียมตัวก่อนจัดฟันเป็นเรื่องที่สำคัญมากเพราะการจัดฟันจะต้องใช้ระยะเวลานานถึง 1-3 ปี รวมถึงค่าใช้จ่ายและการนัดติดตามดูผลของทันตแพทย์แต่ละเดือนจนครบกำหนดแผนการ ดังนั้นควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม รายละเอียดต่างๆ ก่อนเริ่มทำการจัดฟัน หรือเข้าพบทันตแพทย์เพื่อปรึกษาและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สุขสันต์สไมล์ พลัส คลินิก โดยมีทันตแพทย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางทันตกรรมจัดฟันพร้อมให้คำปรึกษา

ทพ. ปุณณวิชช์ เจียมใจสว่างฤกษ์
ทพ. ปุณณวิชช์ เจียมใจสว่างฤกษ์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน ทันตกรรมประดิษฐ์ ทันตกรรมรากเทียม จัดฟันใส จัดฟันโลหะ วีเนียร์เซรามิก และเป็นผู้บริหารคลินิก SuksanSmilePlus

Share This Post

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email
Related Post: