logo

จัดฟันครั้งแรก เตรียมตัวอย่างไรดี

จัดฟัน คือ การรักษาทางทันตกรรมที่ช่วยแก้ไขปัญหาการเรียงตัวของฟันที่สบกันผิดปกติและเรียงตัวไม่เป็นระเบียบ ให้เรียงตัวได้เป็นระเบียบมากขึ้น การจัดฟันเหามะสำหรับผู้ที่ประสบปัญหาฟันไม่สวย ฟันเก ฟันซ้อน ฟันห่าง ฟันเหยิน ฟันไม่สบกัน

การจัดฟันจะต้องใช้ระยะเวลานานพอสมควรในรักษา และการเตรียมความพร้อมเป็นวิธีหนึ่งในการทำให้กระบวนการปรับตัวเข้ากับเหล็กจัดฟันใหม่ให้ราบรื่น ตั้งแต่การปรับตัวในการรับประทานอาหารที่เหมาะสมจนถึงการดูแลความสะอาดช่องปากและอุปกรณ์เหล็กจัดฟัน

การเตรียมตัวก่อนจัดฟันมีดังนี้

เข้าพบทันตแพทย์

เพื่อปรึกษาและตรวจสอบสภาพโครงสร้างฟัน เหงือก รากฟัน เพื่อประเมินการรักษาและวางแผนการการจัดฟันให้เหมาะสมกับวัสดุและเครื่องมือที่ใช้ในการจัดฟัน

วางแผนการจัดฟัน

เมื่อเราทราบรายละเอียดที่เหมาะสมกับการจัดฟันแล้ว ทันตแพทย์จะชี้แจงแผนการจัดฟัน ระยะเวลาในการจัดฟัน การเคลียร์ช่องปากก่อนจัดฟัน รวมถึงค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการรักษา

เตรียมพร้อมสำหรับการจัดฟัน

เริ่มต้นการทำทันตกกรมแรกเลยคือ พิมพ์ฟันหรือสแกนเอ็กซ์เรย์ตรวจรูปหน้า เพื่อวิเคราะห์โครงสร้างของฟัน ขากรรไกรบนและล่าง ตรวจสอบรายละเอียดปัญหาของฟันและออกแบบการจัดฟันเพื่อให้มีประสิทธภาพมากที่สุด

เคลียร์ช่องปาก

การเคลียร์ช่องปากจะขึ้นอยู่กับสภาพฟันของแต่ละกรณี โดยเบื้องต้นคือการขุดหินปูน ขัดฟัน อุดฟัน และถอนหรือผ่าฟันคุด การเคลียร์ช่องปากจะช่วยป้องกันปัญหาของฟันที่เกิดขึ้นภายหลังของการจัดฟัน

เริ่มต้นจัดฟัน

หลังจากทำการเคลียร์ช่องปากเรียบร้อยแล้ว ก็สามารถติดเครื่องมือสำหรับการจัดฟันในแต่ละแบบได้เลย

การจัดฟันจะมี 2 รูปแบบ ได้แก่

  • การจัดฟันแบบติดเครื่องมือ หากจัดฟันแบบติดเครื่องมือทันตแพทย์จะนัดพบเพื่อปรับเครื่องมือเป็นระยะๆ ตามชนิดของเครื่องมือ เบื้องต้นการนัดปรับเครื่องมือจะนัดทุกๆ 4 สัปดาห์
  • การจัดฟันแบบไม่ติดเครื่องมือ คือการจัดฟันแบบใส ทันตแพทย์จะนัดพบเพื่อรับอุปกรณ์จัดฟันแบบใสพร้อมให้คำอธิบายวิธีการใช้งานและดูแลความสะอาดอย่างถูกต้อง จากนั้นจะนัดเพื่อเข้ารับอุปกรณ์ชุดใหม่ตามที่ทันตแพทย์จัดเตรียมให้

ครบกำหนดการจัดฟัน

เมื่อแผนการจัดฟันครบกำหนดและรูปแบบฟันสมบูรณ์เป็นไปตามแผนการรักษาก็สามารถถอดเครื่องมือจัดฟันและทำการพิมพ์ฟันเพื่อรับรีเทนเนอร์ การใส่รีเทนเนอร์จะต้องใส่อย่างต่อเนื่องเพื่อให้สภาพฟันเรียงตัวสวยงามคงเดิม

เตรียมรับมืออย่างไร เมื่อใส่เครื่องมือจัดฟัน

การใส่เครื่องมือจัดฟันหรือแบร็กเก็ตครั้งแรกอาจก่อให้เกิดการระคายเคืองของผิวข้างในและรู้สึกไม่เคยชิน หลังจากใส่เครื่องมือ 5 ชั่วโมงแรกอาจจะยังไม่รู้สึกปวด สามารถรับประทานได้ตามปกติและควรเลี่ยงอาหารที่ค่อนข้างมีลักษณะแข็ง เมื่อครบ 1 วันหลังจากใส่เครื่องมือจัดฟันจะมีอาการปวดฟันค่อนข้างมากแต่อยู่ในระดับที่ทนได้ แนะนำให้รับประทานอาหารที่อ่อนนุ่มเพื่อลดการเคลื่อนไหวของฟันและอาการปวดได้ อาการปวดหลังจากใส่เครื่องมือจัดฟันครั้งแรกจะทุเลาและดีขึ้นภายใน 2-3 วันขึ้นอยู่แต่ละโครงสร้างฟันของแต่ละบุคคล

การดูแลรักษาหลังจากจัดฟัน

การดูแลรักษาความสะอาดหลังจัดฟันเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้ฟันและเครื่องมือจัดฟันคงอยู่ในสภาพที่ดี โดยเฉพาะหลังจากการจัดฟันแบบดามอนหรือการใช้แบร็กเก็ต

นี่คือบางขั้นตอนสำหรับการดูแลรักษาความสะอาดหลังจัดฟัน

การแปรงฟัน

ควรแปรงฟันอย่างน้อย 2 ครั้งต่อวัน โดยใช้แปรงฟันที่มีขนสั้นและอ่อน เพื่อไม่ทำให้ฟันหรือเครื่องมือจัดฟันเสีย แปรงให้สะอาดทั้งด้านด้านบนและด้านล่างของฟัน และอย่าลืมแปรงลิ้นและเครื่องมือจัดฟันด้วย

ใช้ไหมขัดฟัน

การใช้ไหมขัดฟันช่วยในการทำความสะอาดระหว่างฟันและเครื่องมือจัดฟัน สามารถใช้ไหมขัดฟันเป็นประจำหรือตามคำแนะนำของทันตแพทย์

การดูแลรักษาเครื่องมือจัดฟัน

ถ้าใช้แบร็กเก็ตจะต้องรักษาความสะอาดของมันด้วย ควรหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารหรือเครื่องดื่มที่เสี่ยงให้เกิดการกระแทกหรือรอยขรุขระบนแบร็กเก็ต และควรรักษาความสะอาดโดยใช้ฟลอสทรีนอย่างน้อยวันละครั้ง

การเข้าพบตามที่ทันตแพทย์นัด

นัดหมอทันตแพทย์ตามตารางที่กำหนดหรือตามคำแนะนำของทันตแพทย์ เพื่อปรับเครื่องมือตามแผนการจัดฟันที่กำหนดไว้

การรับประทานอาหาร

ลดการบริโภคอาหารและเครื่องดื่มที่มีความหวานสูง เพราะอาจทำให้ฟันเสีย และหลีกเลี่ยงอาหารที่เสี่ยงทำให้เครื่องมือหรือแบร็กเก็ตหลุด

สรุป

การเตรียมตัวก่อนจัดฟันเป็นเรื่องที่สำคัญมากเพราะการจัดฟันจะต้องใช้ระยะเวลานานถึง 1-3 ปี รวมถึงค่าใช้จ่ายและการนัดติดตามดูผลของทันตแพทย์แต่ละเดือนจนครบกำหนดแผนการ ดังนั้นควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม รายละเอียดต่างๆ ก่อนเริ่มทำการจัดฟัน หรือเข้าพบทันตแพทย์เพื่อปรึกษาและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สุขสันต์สไมล์ พลัส คลินิก โดยมีทันตแพทย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางทันตกรรมจัดฟันพร้อมให้คำปรึกษา

Share This Post

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

More To Promotion