logo

เคลือบฟลูออไรด์ คืออะไร ป้องกันฟันผุได้จริงไหม ?

เคลือบฟลูออไรด์ป้องกันฟันผุ

เคลือบฟลูออไรด์ คืออะไร 

การเคลือบฟลูออไรด์เป็นวิธีที่ใช้ในด้านทางทันตกรรมเพื่อป้องกันฟันผุและลดความเสี่ยงในการเกิดกลุ่มเชื้อบางชนิดในช่องปาก ส่วนใหญ่การเคลือบฟลูออไรด์มักจะเป็นบริการของการ ทำฟันเด็ก เนื่องจากวัยเด็กจะเป็นวัยที่มีการเกิดฟันผุมากที่สุด 

ฟลูออไรด์เป็นสารธรรมชาติที่พบในธรรมชาติและมีความสำคัญในการสร้างเกราะป้องกันบนผิวฟัน การเคลือบฟลูออไรด์สามารถช่วยเสริมสร้างผิวฟันให้แข็งแรงมากขึ้น และทำให้ฟันมีความทนทานต่อการกัดกร่อนและป้องกันปัญหาของฟันผุได้ดีขึ้น

การเคลือบฟลูออไรด์ช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดฟันผุและช่วยในการรักษาฟันให้แข็งแรงมากขึ้น แต่ควรระมัดระวังในการรับประทานอาหารหรือเครื่องดื่มที่มีความกรดสูง เพราะอาจทำให้เฟลูออไรด์ถูกละลายได้ง่ายขึ้น

บริการทำฟันเด็ก เคลือบฟลูออไรด์ป้องกันฟันผุ

สาเหตุของการเกิดฟันผุ 

การเกิดฟันผุเกิดจากปัจจัยหลายอย่างที่มาทำลายและทำให้ชั้นเคลือบฟัน (enamel) บนฟันเสื่อมสภาพ ซึ่งสาเหตุที่สำคัญรวมถึง

 • การบริโภคอาหารและเครื่องดื่มที่มีกรดออกซิไดซ์สูง เช่น น้ำส้มและน้ำปรากฏที่กร่อนฟัน อาจทำให้เชั้นเคลือบฟันบนฟันละลายไปเร็วและเสี่ยงต่อการเกิดฟันผุ
 • การไม่ทำความสะอาดฟันอย่างเพียงพอหรือการไม่แปรงฟันอย่างถูกต้อง อาจเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดการสะสมของเชื้อโรค ซึ่งสามารถเป็นที่พักเชื้อเช่น Streptococcus mutans ที่เป็นสาเหตุของฟันผุ
 • เด็กที่ไม่ได้รับการดูแลฟันอย่างเหมาะสม หรือที่มีการบริโภคอาหารหวานและลูกอมส่วนใหญ่ มีความเสี่ยงในการเกิดฟันผุสูงกว่า
 • การสูบบุหรี่และการบริโภคแอลกอฮอล์สามารถทำให้เกิดการเสื่อมสภาพของชั้นเคลือบฟันบนฟันได้
 • บางครั้งความเสี่ยงในการเกิดฟันผุอาจมีความเกี่ยวข้องกับพันธุกรรม หากครอบครัวมีประวัติการเกิดฟันผุมาก่อน อาจมีโอกาสสูงว่าบุคคลนั้นจะมีความเสี่ยงในการเกิดฟันผุด้วย
 • การเกิดฟันผุมักเกิดในวัยเด็กและวัยหนุ่มสาว โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่ชั้นเคลือบฟันบนฟันยังไม่ได้พัฒนาอย่างเต็มที่

ประโยชน์ของการเคลือบฟลูออไรด์

การเคลือบฟลูออไรด์มีหลายประโยชน์ที่สำคัญในการดูแลสุขภาพช่องปากและเครื่องสำอางฟัน ดังนี้

 • เคลือบฟลูออไรด์ช่วยเสริมความแข็งแรงของชั้นเคลือบฟัน (enamel) บนฟัน ทำให้ฟันมีความทนทานต่อการกัดกร่อนและการเกิดฟันผุได้ดีขึ้น.
 • ฟลูออไรด์ช่วยลดจำนวนและกิจกรรมของเชื้อ Streptococcus mutans ที่เป็นสาเหตุหลักของฟันผุ นี่สามารถช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดฟันผุได้
 • การเคลือบฟลูออไรด์ช่วยเสริมชั้นเคลือบฟันที่มีแตกต่างจากการแข็งแรงของฟันได้เอง ทำให้ฟันที่เสียหายและชั้นเคลือบฟันที่มีปัญหาสามารถรักษาได้ดีขึ้น โดยไม่จำเป็นต้องทำการผ่านกระบวนการทันตกรรมที่มีค่าใช้จ่ายสูง
 • การเคลือบฟลูออไรด์ช่วยป้องกันฟันจากการกัดกร่อนที่เกิดขึ้นจากการบริโภคอาหารและเครื่องดื่มที่มีกรดออกซิไดซ์ เช่น น้ำส้ม หรืเครื่องดื่มที่สามารถกัดกร่อนฟันได้
 • เคลือบฟลูออไรด์เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันฟันผุในเด็ก ที่อาจยังไม่สามารถทำความสะอาดฟันเป็นอย่างดีเอง การใช้เจลหรือยาเคลือบฟลูออไรด์สามารถช่วยปกป้องฟันในเด็กได้
เคลือบฟลูออไรด์ป้องกันฟันผุ

เคลือบฟลูออไรด์สามารถป้องกันฟันผุได้จริงไหม 

เคลือบฟลูออไรด์สามารถช่วยป้องกันฟันผุได้จริง ฟลูออไรด์มีความสำคัญในการรักษาสุขภาพฟันและป้องกันฟันผุ เป็นวิธีที่มีหลักการทางวิทยาศาสตร์เข้าใจมากมาย.

เคลือบฟลูออไรด์ทำหน้าที่เสริมความแข็งแรงของเครื่องนุ่งห่ม (enamel) บนฟัน ทำให้เครื่องนุ่งห่มนั้นสามารถทนทานต่อการกัดกร่อนและการโจมตีจากเชื้อแบคทีเรียที่สร้างกรด โดยเฉพาะ Streptococcus mutans ที่เป็นสาเหตุหลักของฟันผุ การเคลือบฟลูออไรด์ทำให้ฟันมีความต้านทานต่อกระบวนการละลายและเสื่อมสภาพได้ดีขึ้น

นอกจากนี้ ฟลูออไรด์ยังมีความสามารถในการกระตุ้นกระบวนการเกิดเครื่องนุ่งห่มใหม่บนฟัน (remineralization) โดยเสริมสร้างแร่ธาตุต่าง ๆ เข้าสู่เครื่องนุ่งห่ม เช่น แคลเซียมและฟลูออไรด์เอง ทำให้เครื่องนุ่งห่มของฟันมีความแข็งแรงและแข็งแกร่งมากขึ้น.

ดังนั้น การเคลือบฟลูออไรด์เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันฟันผุ และมักถูกใช้ในการดูแลสุขภาพช่องปากของผู้ใหญ่และเด็ก โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงในการเกิดฟันผุสูง เช่น ในโรงเรียนหรือในโรงพยาบาลทันตกรรม. แต่ควรระมัดระวังในการรับประทานอาหารและเครื่องดื่มที่มีความกรดสูง เพราะอาจทำให้เครื่องนุ่งห่มฟลูออไรด์ถูกละลายได้ง่ายขึ้น ดังนั้นการปรึกษากับทันตแพทย์เพื่อรับคำแนะนำและการดูแลที่เหมาะสมสำหรับคุณเป็นสิ่งสำคัญ

สรุป

การดูแลสุขภาพช่องปากอย่างเหมาะสม รวมถึงการรับประทานอาหารที่ดีต่อฟันและการรักษาการละเลยที่อาจส่งผลต่อฟันผุและสุขภาพช่องปากทั่วไป การปรึกษาทันตแพทย์เป็นสิ่งสำคัญเพื่อรับคำแนะนำและการตรวจสุขภาพช่องปากอย่างเป็นระยะเพื่อป้องกันและรักษาปัญหาทันตกรรมที่เกี่ยวกับฟันผุ

การเคลือบฟลูออไรด์เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์ในการป้องกันและรักษาปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพช่องปากและฟันในทั้งเด็กและผู้ใหญ่ แต่ควรปรึกษากับทันตแพทย์เพื่อรับคำแนะนำและการดูแลที่เหมาะสมสำหรับแต่ละบุคคล หากต้องการสอบถามเพิ่มเกี่ยวกับบริการทันตกรรมต่างๆสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ Suksan Smile Plus Clinic

Share This Post

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

More To Promotion