ฟันคุดคืออะไร

ฟันคุด (Wisdom Teeth) คือฟันกรามซี่สุดท้าย โดยปกติฟันคุดจะเริ่มเติบโตและปรากฎเมื่อมีอายุประมาณ 17 ถึง 25 เฉพาะบางคนที่มีพัฒนาการเร็วกว่าหรือช้ากว่านี้ก็เป็นไปได้

ฟันคุดจะมีทั้งหมด 4 ซี่ ซึ่งรวมถึงฟันคุดบนและล่าง มักจะมีขนาดใหญ่และอาจมีรูปร่างแปลก ๆ ซึ่งอาจทำให้มีปัญหาสุขภาพช่องปาก เราไม่จำเป็นต้องมีฟันคุดเพราะฟันคุดเป็นฟันที่ทำความสะอาดได้ยาก คุณหมอจึงมักแนะนำให้ผ่าฟันคุด หรือถอนฟันคุดออกถึงแม้จะไม่มีอาการปวดฟันคุดก็ตาม

ปัญหาที่มักจะเกิดจากฟันคุด

เกิดการอักเสบ

ฟันคุดอาจติดกับในเนื้อเยื่อปากหรือเนื้อเยื่อของเหงือกและทำให้เกิดอาการอักเสบและเกิดอาการปวดขั้นรุนแรง

การทำให้เกิดการเคลื่อนที่ของฟันอื่น

ฟันคุดอาจกดหรือดันฟันซี่อื่น ทำให้ฟันอื่นในช่องปากเคลื่อนที่ได้

เกิดอาการปวด

ฟันคุดอาจทำให้เกิดอาการปวดในช่องปากและบริเวณศีรษะ

ในกรณีที่ฟันคุดทำให้เกิดปัญหาเหล่านี้หรือมีความจำเป็นจริง ๆ ที่แพทย์อาจแนะนำให้นำฟันคุดออกด้วยกระบวนการผ่าตัดศัลยกรรม แต่ถ้าฟันคุดไม่มีปัญหาและไม่เป็นอันตรายสำหรับสุขภาพช่องปาก แพทย์อาจแนะนำเฝ้าระวังและดูแลตลอดเวลาเพื่อป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

ความแตกต่างระหว่างถอนฟันคุดกับผ่าฟันคุด

การถอนฟันคุด (Tooth Extraction) และการผ่าฟันคุด (Wisdom Tooth Surgery) เป็นกระบวนการทางทันตกรรมที่ใช้เพื่อนำฟันคุดออกจากช่องปาก แต่มีความแตกต่างกันในลักษณะของกระบวนการและความซับซ้อนของการรักษาดังนี้:

การถอนฟันคุด (Tooth Extraction)

กระบวนการนี้เป็นกระบวนการง่ายและไม่ซับซ้อนมาก โดยส่วนใหญ่นิยมใช้สำหรับถอนฟันที่ไม่มีปัญหาหรือมีปัญหาเล็กน้อย เช่น ฟันคุดที่เป็นฟันป่ายหรือไม่สามารถรักษาได้ทันตแพทย์จะใช้เครื่องมือทันตกรรมเพื่อดึงฟันออกจากปาก โดยทั่วไปไม่จำเป็นต้องผ่าเนื้อเยื่อมาก

การผ่าฟันคุด (Wisdom Tooth Surgery)

การผ่าฟันคุดเป็นกระบวนการที่ซับซ้อนกว่า และมักใช้สำหรับฟันคุดที่อยู่ในตำแหน่งที่ซับซ้อนและต้องมีการผ่าเนื้อเยื่อ เช่น ฟันคุดที่ซ่อนอยู่ในเหงือกหรือใต้รากฟันน้ำนม

ในกรณีการผ่าฟันคุด, แพทย์อาจต้องผ่าเนื้อเยื่อหรือกระทำกระบวนการทางศัลยศาสตร์เพื่อเข้าถึงและนำฟันคุดออก บางครั้งต้องตัดฟันคุดเป็นชิ้นเล็ก ๆ เพื่ออำนวยความสะดวกในการถอน

การผ่าฟันคุดมักจำเป็นต้องใช้ยาชาเพื่อลดความเจ็บปวดและบรรเทาอาการอักเสบหลังการรักษา

ดังนั้นความแตกต่างหลักคือการถอนฟันคุดมักเป็นกระบวนการที่ง่ายและไม่ซับซ้อนมาก ในขณะที่การผ่าฟันคุดเป็นกระบวนการที่ซับซ้อนและต้องทำการผ่าเนื้อเยื่อและอาจต้องใช้การรักษาทางศัลยศาสตร์เพิ่มเติม เป็นไปได้ตามความเป็นไปได้ของฟันคุดและสถานการณ์ของผู้ป่วย ดังนั้นควรปรึกษากับทันตแพทย์เพื่อรับคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการรักษาที่เหมาะสม

บทความเพิ่มเติม : ผ่าฟันคุดกี่วันหาย ดูแลรักษายังไง หากมีอาการปวดต้องทำอย่างไร

ลักษณะและรูปแบบของฟันคุด

ฟันคุด (Wisdom Teeth) มีหลายประเภท และลักษณะขึ้นขึ้นอยู่กับมุมและตำแหน่งที่ฟันคุดขึ้นมาในช่องปาก เราสามารถแบ่งฟันคุดเป็น 4 รูปแบบหลักได้ดังนี้:

Mesial Impaction (ฟันคุดที่มีลักษณะฟันเอียงไปด้านหน้า)

ฟันคุดแบบ Mesial Impaction เอียงเข้าไปในทิศทางของฟันซี่ข้างเคียง (second molar) โดยวิธีที่ฟันคุดเจาะไปทางด้านหน้า ซึ่งทำให้ฟันคุดหันไปทางด้านหน้าของปาก

Vertical Impaction (ฟันคุดที่มีลักษณะตั้งตรง)

ในกรณีนี้, ฟันคุดจะเป็นซี่ตรงลงมาในทิศทางตรงของช่องปาก และไม่มีการคลาดเคลื่อนมาทางด้านหน้าหรือด้านหลังมาก

Horizontal Impaction (ฟันคุดที่มีลักษณะแนวนอน)

ฟันคุดแบบ Horizontal Impaction จะอยู่ในแนวนอน และอาจค่อย ๆ มาทางด้านหน้าหรือด้านหลังของปาก ซึ่งอาจสร้างปัญหาในการถอนซึ่งเป็นลักษณะที่ค่อนข้างทำการถอนยากมาก และใช้เวลาในการพักฟื้นนาน

Distal Impaction (ฟันคุดลักษณะที่เอียงไปทางด้านหลัง)

ฟันคุดแบบ Distal Impaction เอียงออกทางด้านหลังของช่องปาก, และมักอยู่ใกล้กับกระดูกขากรรไกร (ramus)

ความแตกต่างในลักษณะและตำแหน่งของฟันคุดที่ขึ้นมาในช่องปากนี้สามารถมีผลต่อการรักษาและการถอนฟันคุดที่เหมาะสมในแต่ละกรณี บางรูปแบบอาจทำให้กระบวนการถอนเป็นไปได้ง่ายและราบรื่น ในขณะที่อื่นอาจเป็นกระบวนการที่ซับซ้อนและต้องใช้การผ่าเนื้อเยื่อและอุปกรณ์ทันตกรรมเพิ่มเติมเพื่อถอนได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ

ผ่าฟันคุด อันตรายไหม?

ความอันตรายจากการผ่าฟันคุดค่อนข้างอยู่ในระดับต่ำ สำหรับผู้ที่ต้องการผ่าฟันคุด, ควรปรึกษากับทันตแพทย์ที่มีความชำนาญในการรักษาฟันคุด เพื่อทราบรายละเอียดเกี่ยวกับกระบวนการ ความเสี่ยงที่เป็นไปได้ และวิธีการดูแลหลังการผ่าฟันคุดเพื่อลดความเสี่ยงและประสบการณ์ที่ดีที่สุดในการรักษาฟันคุด

จะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราไม่ผ่าฟันคุด

ถ้าไม่ผ่าฟันคุด (wisdom teeth extraction) เมื่อมีปัญหาหรือความจำเป็น, อาจเกิดปัญหาและอาการทางทันตกรรมต่าง ๆ ขึ้นได้ ดังนี้

เกิดอาการปวด

เมื่อไม่ทำการถอนหรือผ่าฟันคุด หากปล่อยระยะเวลาให้นานจะมีอาการปวดรุนแรงที่เหงือกและฟัน เนื่องจากฟันคุดจะขยายไปเรื่อย ๆทำให้เกิดเหงือกอับเสบและมีอาการปวดมากยิ่งขึ้น

การเสียดสีหรือเบียดของฟัน

ฟันคุดที่ไม่มีพื้นที่เพียงพอในช่องปากอาจทำให้คุณรู้สึกอึดอัดหรือแน่นฟันและอาจจะลามไปถึงฟันซี่อื่นได้

การติดเชื้อและอักเสบ

ฟันคุดที่เสียดสีกับเหงือกและฟันอาจทำให้เกิดการติดเชื้อในช่องปาก ส่งผลให้เกิดอักเสบที่เกี่ยวกับฟันคุดหรือเนื้อเยื่อ และเมื่อเกิดอักเสบนี้ จะมีอาการปวด บวม เป็นระยะเวลานาน

ความเสี่ยงของมะเร็งช่องปาก

ฟันคุดที่ไม่ผ่าหรือถอนออกอาจเป็นปัจจัยเสี่ยงในการเกิดมะเร็งช่องปากหรือเนื้องอกในระยะยาว.

ความเสี่ยงของการเคลื่อนที่ของฟันอื่น

ฟันคุดที่มีการเคลื่อนที่หรือกดคับและมีการกดต่อฟันอื่นในช่องปาก อาจทำให้เกิดการเคลื่อนที่และอักเสบของฟันอื่น ๆ ในช่องปาก

การพิจารณาการผ่าฟันคุดหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับสถานการณ์และความเสี่ยงที่แตกต่างกันของแต่ละบุคคล ควรปรึกษากับทันตแพทย์เพื่อการประเมินและแนะนำที่เหมาะสม

ระยะเวลาพักฟื้นหลังผ่าฟันคุด

ผ่าฟันคุดราคาเท่าไหร่

การผ่าฟันคุด ราคาจะขึ้นอยู่กับหลากหลายปัจจัยดังนี้

ประเภทของฟันคุด

ราคาของการผ่าฟันคุดมักขึ้นอยู่กับประเภทของฟันคุดที่ต้องถอน การผ่าฟันคุดธรรมดา (simple extraction) มักจะมีราคาต่ำกว่าการผ่าฟันคุดที่ซับซ้อนมาก (surgical extraction) เนื่องจากการผ่าฟันคุดที่ซับซ้อนอาจต้องใช้กระบวนการที่ซับซ้อนและความชำนาญของทันตแพทย์เพิ่มเติม

จำนวนของฟันคุด

ราคาจะเพิ่มขึ้นตามจำนวนของฟันคุดที่ต้องถอน. การถอนหลายฟันคุดในครั้งเดียวอาจทำให้ราคาเพิ่มขึ้น.

ความซับซ้อนของกระบวนการ

ถ้าฟันคุดต้องถอนออกจากตำแหน่งที่ซับซ้อน เช่น การถอนฟันคุดที่มีรากแตกหรือต้องตัดเนื้อเยื่อเพิ่มเติม ราคาจะเพิ่มขึ้นเนื่องจากความซับซ้อนของกระบวนการ

ประสบการณ์และความชำนาญของทันตแพทย์

วิธีปฏิบัติตัวหลังจากผ่าฟันคุด

ผ่าและถอนฟันคุดที่ไหนดี

ปรึกษากับทันตแพทย์ที่คุณไว้วางใจ

คำแนะนำแรกและสำคัญที่สุดคือการเริ่มต้นด้วยการปรึกษากับทันตแพทย์ที่ไว้วางใจ อาจถามคำแนะนำจากคนในครอบครัวหรือเพื่อนซึ่งเคยผ่าฟันคุดมาแล้ว หรือสามารถค้นหารีวิวและความคิดเห็นเกี่ยวกับทันตแพทย์ในพื้นที่

ตรวจสอบประสบการณ์และความชำนาญ

การตรวจสอบประสบการณ์และความชำนาญของทันตแพทย์มีความสำคัญ สามารถสอบถามเกี่ยวกับประสบการณ์ในการผ่าฟันคุดและกรณีที่ทันตแพทย์เคยรับมือ

รับคำแนะนำและอธิบายการรักษา

หลังจากการปรึกษา, ทันตแพทย์ควรให้คำแนะนำเกี่ยวกับสถานะของฟันคุดและวิธีการรักษาที่เหมาะสม ควรถามถึงกระบวนการที่จะทำ ความซับซ้อนของกระบวนการ และความสามารถในการจัดการกับความเจ็บปวดหรือปัญหาที่อาจเกิดขึ้น

คำนึงถึงค่าใช้จ่าย

ควรสอบถามเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการผ่าฟันคุด รวมถึงราคาการประเมิน ค่าตรวจรังสีเอกซเรย์ (X-ray) และค่าบริการทั่วไป แนะนำให้เข้าใจค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมดก่อนที่จะตัดสินใจ

ผ่าฟันคุดกับ สุขสันต์สไมล์

คลินิกทันตกรรมสุขสันต์สไมล์ คลินิกทันตกรรมครบวงจร บริการด้วยมาตรฐาน ด้วยเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ทันสมัยภายใต้ระบบรักษาความสะอาดปราศจากเชื้อด้วยเทคโนโลยีระดับสูงสุด

สรุป

การผ่าและถอนฟันคุดเป็นกระบวนการที่สำคัญในการรักษาสุขภาพช่องปากและควรทำโดยทันตแพทย์ที่มีความชำนาญในด้านนี้ คำแนะนำแพทย์และการดูแลหลังการผ่าฟันคุดมีบทบาทสำคัญในการให้คุณมีระยะเวลาฟื้นตัวและสุขภาพช่องปากที่ดีหลังจากการรักษาฟันคุดสำเร็จ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *