logo

ผ่าตัดขากรรไกร ราคาเท่าไหร่ ต้องทำร่วมกับจัดฟันไหม

ผ่าขากรรไกร

ผ่าตัดขากรรไกร เป็นขั้นตอนทางการแพทย์ที่แก้ไขความผิดปกติของโครงสร้างในขากรรไกร ปาก และใบหน้า มักใช้เพื่อปรับปรุงการทำงานของกราม บรรเทาอาการปวด และทำให้ใบหน้าดูดีขึ้น อย่างไรก็ตาม ค่าใช้จ่ายในการผ่าตัดขากรรไกรอาจเป็นข้อกังวลอย่างมากสำหรับผู้ป่วยที่พิจารณาขั้นตอนนี้ ในบทความนี้ เราจะสำรวจปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อต้นทุนการผ่าตัดขากรรไกร ต้นทุนเฉลี่ยของการผ่าตัดขากรรไกรทั่วไป และวิธีการจัดการต้นทุนของการผ่าตัดขากรรไกร

ผ่าตัดขากรรไกรราคาเท่าไหร่

ค่าใช้จ่ายในการผ่าตัดขากรรไกรอาจแตกต่างกันมากขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย ประเภทของการผ่าตัดขากรรไกรถือเป็นปัจจัยสำคัญในการกำหนดต้นทุน ตัวอย่างเช่น การผ่าตัดขากรรไกรซึ่งเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนตำแหน่งของขากรรไกรบนและล่าง มักจะมีราคาแพงกว่าการผ่าตัดข้อขมับ (TMJ) ซึ่งเน้นไปที่การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับข้อต่อขากรรไกร ประสบการณ์และชื่อเสียงของศัลยแพทย์ก็มีส่วนทำให้ต้นทุนการผ่าตัดขากรรไกรเช่นกัน

คำแนะนำแรกคือการรับการประเมินจากทันตแพทย์ที่เชี่ยวชาญในการผ่าตัดขากรรไกร ซึ่งจะประเมินสภาพทันตกรรมของคุณและช่วยกำหนดว่าการผ่าตัดขากรรไกรจะเป็นทางเลือกที่เหมาะสมหรือไม่ คำแนะนำและการประเมินนี้จะช่วยให้คุณทราบถึงขั้นตอนที่จำเป็นและผลกระทบทางแพทย์ และทันตกรรมที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะเมื่อเป็นกรณีที่มีความซับซ้อน

ผ่าตัดขากรรไกรร่วมกับจัดฟัน

ผ่าตัดขากรรไกรร่วมกับการจัดฟันราคาเท่าไหร่ 

สำหรับผู้ที่จำเป็นต้องทำการผ่าตัดขากรรไกรร่วมกับการจัดฟัน โดยมีเหตุผลที่ทำให้ต้องผ่าตัดขากรรไกรร่วมกับการจัดฟัน ค่าใช้จ่ายจะขึ้นอยู่สภาพโครงสร้างของฟันและกราม เนื่องจากคนไข้มีความผิดปกติในโครงสร้างขากรรไกรทั้งด้านบนและด้านล่างของช่องปาก การจัดฟันช่วยแก้ไขปัญหาภายในช่องปาก เช่น ปัญหาการกัดไม่ตรง การรวมฟันล่างและบน ปัญหาการเคี้ยว ปัญหาฟันซ้อนหรือฟันสึกเกินปกติ และการเพิ่มความสวยงามของรูปหน้า

บางคนอาจเน้นความสวยงามและต้องการปรับแก้ลักษณะทางฟิสิกส์ของรูปหน้า ขากรรไกร และการสบฟัน เช่น เปลี่ยนรูปหน้าให้หน้าเรียวขึ้น ปรับปรุงปัญหาฟันเก ฟันซ้อน หรือปัญหาฟันล้ม และอื่น ๆ

ในปัจจุบัน มีหลายรูปแบบการจัดฟันให้เลือก เช่น จัดฟันแบบดามอน จัดฟันแบบใส และ จัดฟันแบบโลหะ สามารถเลือกรูปแบบการจัดฟันที่เหมาะกับตนเองและร่วมกับการผ่าตัดขากรรไกรตามความต้องการและคำแนะนำจากทันตแพทย์ที่เชี่ยวชาญในการจัดฟัน การผ่าตัดขากรรไกรจะต้องรับการประเมินจากทีมแพทย์เพื่อกำหนดว่าเหมาะที่จะทำหรือไม่ และเมื่อทำแล้วจะช่วยแก้ไขปัญหาที่คนไข้เจออยู่ ประเภทของการจัดฟันและการผ่าตัดขากรรไกรที่เหมาะสมต้องได้รับการคำแนะนำและประเมินอย่างถูกต้องเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นหลังการผ่าตัดและเพื่อความสำเร็จของรักษา

ผ่าตัดขากรรไกรมีกี่แบบ

การผ่าตัดขากรรไกรช่วยแก้ไขปัญหาที่ทำให้ขากรรไกรของคุณยื่นออกมามากหรือน้อยเกินไป ทำให้ใบหน้าของคุณดูไม่สมดุล การผ่าตัดขากรรไกรมี 3 ประเภทดังนี้ 

  • การผ่าตัดกระดูกขากรรไกรบน การผ่าตัดนี้จะทำเมื่อกรามบนของคุณยื่นออกมามากเกินไปหรือน้อยเกินไป การผ่าตัดกระดูกขากรรไกรบนยังช่วยรักษาอาการกัดแบบเปิดและการกัดแบบไขว้
  • การผ่าตัดกระดูกขากรรไกรล่าง การผ่าตัดนี้จะทำเมื่อขากรรไกรล่างของคุณยื่นออกมามากเกินไปหรือน้อยเกินไป
  • ศัลยกรรมขากรรไกรทั้งบนและล่าง การผ่าตัดขากรรไกรบนและล่างเป็นกระบวนการทางทันตกรรมที่ใช้เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดจากความผิดปกติของขากรรไกรทั้งด้านบนและด้านล่างของช่องปาก กระบวนการนี้มักเรียกว่า “การผ่าตัดขากรรไกรเพื่อปรับปรุงการจัดตำแหน่งขากรรไกรบนและล่าง” หรือ “การผ่าตัดเลื่อนขากรรไกรบนและล่าง” เนื่องจากมันเป็นการปรับปรุงทั้งขากรรไกรบนและขากรรไกรล่างเพื่อนำมาวางไว้ด้านหน้าเพื่อแก้ไขปัญหาอาการนอนกรน หยุดหายใจในขณะหลับ และปัญหาที่เกี่ยวข้องกับรูปหน้า ขากรรไกร และการสบฟัน
ขั้นตอนการผ่าตัดขากรรไกร

ขั้นตอนการผ่าตัดขากรรไกร

ขั้นตอนของการผ่าตัดขากรรไกรประกอบด้วยขั้นตอนหลายขั้นตอนที่ซับซ้อน

การประเมินและการวางแผน

การประเมินเริ่มต้นเป็นขั้นตอนสำคัญที่จะกำหนดว่าควรทำการผ่าตัดขากรรไกร ทันตแพทย์และทีมการผ่าตัดขากรรไกรจะทำการวิเคราะห์ทันตกรรมและรูปร่างขากรรไกรของผู้รับบริการ โดยใช้ภาพถ่ายทางทันตกรรมและการสแกน 3 มิติ เพื่อวางแผนการผ่าตัดและการรักษา หลังจากการประเมินนี้, ทางทันตแพทย์จะเสนอแผนรักษาและเข้ารายละเอียดของกระบวนการให้ผู้รับบริการเข้าใจ

การเตรียมก่อนผ่าตัด

ก่อนการผ่าตัด, ผู้รับบริการจะต้องรับการเตรียมเพื่อป้องกันการติดเชื้อและการรับประทานอาหารหลังการผ่าตัด นอกจากนี้ การรักษาทันตกรรมเช่นการถอนฟันหรือการรักษาโรคเหงือกจะเป็นส่วนหนึ่งของการเตรียมการ

การผ่าตัด

การผ่าตัดขากรรไกรจะทำโดยใช้เครื่องมือทางการแพทย์และทันตกรรม ทันตแพทย์จะปรับปรุงการจัดตำแหน่งขากรรไกรและฟันให้ถูกต้องตามแผนการที่กำหนด และรับรองว่าผู้รับบริการสบายในระหว่างกระบวนการ

การฟื้นฟูและการรักษา

หลังจากการผ่าตัด จะต้องมีเวลาฟื้นฟูและดูแลตัวเองให้ถูกวิธี รวมถึงการรับการรักษาทันตกรรมเพื่อปรับแก้ความผิดปกติ

สรุป

การผ่าตัดขากรรไกร (Orthognathic Surgery) เป็นกระบวนการทางทันตกรรมที่ใช้เพื่อปรับปรุงการจัดตำแหน่งขากรรไกรและฟัน เพื่อแก้ไขปัญหาทางทันตกรรมและปรับลักษณะทางฟิสิกส์ในทางสรีระของแต่ละบุคคล กระบวนการนี้ค่อนข้างซับซ้อนและรวมถึงการประเมินเริ่มต้น การเตรียมก่อนผ่าตัด การผ่าตัด การฟื้นฟู การรักษาทันตกรรมหลังผ่าตัด และการติดตาม ทันตแพทย์และทางการแพทย์ร่วมกันและปรับปรุงรูปร่างขากรรไกรและฟันให้ถูกต้องตามแผนการที่กำหนด และผู้รับบริการต้องปฏิบัติตามคำแนะนำและติดตามการรักษาเพื่อความสำเร็จในการผ่าตัดขากรรไกร Suksan Smile Plus ยินดีให้บริการ ปรึกษาปัญหารักษาทางทันตกรรมทุกรูปแบบ

Share This Post

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

More To Promotion