logo

ระหว่างปวดฟันคุด สามารถผ่าฟันคุดได้ไหม 

ฟันคุดคือฟันที่งอกขึ้นข้างในสุดของฟันกราม ฟันคุดปกติจะเติบโตเมื่อคนเข้าสู่วัยรุ่นหรือวัยหนุ่มสาว ฟันคุดมีรูปร่างขนาดใหญ่ และขึ้นเอียง บางครั้งอาจจะงอกเบียดกับฟันซี่อื่นๆ ทำให้บางคนต้องทำการผ่าฟันคุดเพื่อป้องกันหรือแก้ไขปัญหาทันตกรรมที่อาจเกิดขึ้น การผ่าฟันคุดมักทำโดยทันตแพทย์และมักจะต้องทำที่โรงพยาบาลหรือคลินิกทันตกรรม

ระหว่างที่ฟันคุดขึ้นอาจมีบางครั้งที่จะทำให้เกิดอาการปวด หรือเหงือกอักเสบ ทำให้หลายๆคนเกิดข้อสงสัยว่า ระหว่างที่เรามีอาการปวดหรือเหงือกบวมอยู่นั้น สามารถอนหรือผ่าฟันคุดได้หรือไม่ สุขสันต์สไมล์มีคำตอบ 

สาเหตุของอาการปวดฟันคุด 

เนื่องจากเนื้อที่ของฟันไม่เพียงพอจึงทำให้ฟันคุดไม่สามารถขึ้นตรงหรือตามปกติได้ จึงเป็นสาเหตุให้มีอาการปวดหรือเหงือกบวม เหงือกอักเสบ เพราะการเจริญเติบโตของฟันคุดค่อนข้างที่จะเกิดการเบียดเสียดในช่องปาก 

ลักษณะของฟันคุด 

ฟันคุดเเต่ละบุคคลจะมีลักษณะที่เเตกต่างกัน เเต่โดยส่วนใหญ่เเล้วฟันคุดจะมีลักษณะเอียง หรือขึ้นเเนวนอนราบ จะโผล่ออกจากเหงือกมาเเค่บางส่วนของฟันเท่านั้น

ฟันคุดจำเป็นต้องถอนและผ่าหรือไม่

หากมีฟันคุดโผล่ขึ้นมาบางส่วนเล้ว หรือรู้สึกว่าฟันคุดเริ่มงอกเเล้ว มีความจำเป็นต้องผ่าหรือถอน เพื่อแก้ไขปัญหาทางทันตกรรมหรือสุขภาพช่องปากที่เกี่ยวข้องกับฟันคุด ซึ่งสามารถมีหลายสาเหตุต่าง ๆ ที่ทำให้การผ่าฟันคุดเป็นทางเลือกที่เหมาะสม ดังนี้

  • ฟันคุดที่อุดและไม่สามารถทำความสะอาดได้ถูกต้องอาจทำให้เกิดอักเสบและปวด เมื่อเกิดอักเสบแล้วอาจจำเป็นต้องผ่าฟันคุดเพื่อลดอักเสบและปวด
  • ถ้าฟันคุดถูกอุดตันด้วยเศษอาหารมีโอกาสที่จะเกิดปัญหาทันตกรรม เช่น การบริเวณนั้นมีการติดเชื้อหรือการทำความสะอาดยาก การตัดฟันคุดอาจเป็นทางเลือกที่ดี
  • ในบางกรณีฟันคุดอาจอยู่ในสภาพที่เนื้อเยื่อหุ้มฟันคุดเจริญมากเกินไป ทำให้เกิดการอักเสบหรือปัญหาทันตกรรม การผ่าฟันคุดในกรณีนี้อาจช่วยแก้ไขปัญหา
  • การผ่าฟันคุดอาจจำเป็นเมื่อมีปัญหาที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมทันตกรรม เช่น ฟันคุดที่บีบดันฟันอื่นหรือส่งผลกระทบทันตกรรมที่อยู่ใกล้
  • หากการวางแผนรักษาทันตกรรมต้องการเอาออกฟันคุดเพื่อป้องกันปัญหาทันตกรรมที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต 

การตัดฟันคุดมักจะทำโดยแพทย์ทันตแพทย์หรือจักษุทันตแพทย์ การตัดฟันคุดมีขั้นตอนครอบคลุมเพื่อให้ผู้รับบริการสุขภาพได้รับการดูแลและหลีกเลี่ยงปัญหาที่อาจเกิดขึ้นหลังจากการผ่าฟันคุด

ปวดฟันคุดสามารถถอนหรือผ่าได้หรือไม่

โดยปกติเเล้วจะมีการเข้าใจผิดกันค่อนข้างมากว่าในขณะที่ปวดฟันหรือมีอาการเหงือกบวมบริเวณฟันคุดจะไม่สามารถทำการถอนหรือผ่าฟันคุดได้ โดยความจริงเเล้วการดำเนินการถอนหรือผ่าฟันคุดจะขึ้นอยู่กับการประเมินของทันตแพทย์ หากมีอาการปวดมากหรือติดเชื้อรุนเเรงก็สามารถดำเนินการถอนหรือผ่าได้ทันที 

ผ่าฟันคุดกับถอนฟันคุด แตกต่างกันอย่างไร ?

การถอนฟันคุดและผ่าฟันคุดจะประเมินโดยทันตแพทย์และฌครงสร้างของรากฟัน สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ ความแตกต่างระหว่าง ถอนฟันคุด กับ ผ่าฟันคุด 

สรุป

การผ่าฟันคุดหรือการถอนฟันคุดเป็นกระบวนการที่ทันตแพทย์ทำเพื่อกำจัดฟันคุดที่อยู่ในตำแหน่งที่ซับซ้อนหรือที่ไม่สามารถดูแลรักษาได้เพียงด้วยการทำความสะอาดปกติ กระบวนการนี้ทำในกรณีที่ฟันคุดสร้างปัญหาหรือควรถูกถอนออกเพื่อป้องกันปัญหาทันตกรรมในอนาคต บางกรณีทำการผ่าฟันคุดอาจจะเป็นที่จำเป็น เนื่องจากฟันคุดมักจะเติบโตในช่วงวัยรุ่นหรือหลังจากวัยรุ่น

Share This Post

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

More To Promotion