logo

ทำฟันเด็ก คลินิกทันตกรรมสำหรับเด็ก ที่ไหนดี ราคาเท่าไหร่

ทำฟันเด็กหรือทันตกรรมสำหรับเด็กคือการดูแลและรักษาสุขภาพช่องปากและฟันของเด็กทางทันตกรรมเพื่อให้พัฒนาฟันและโครงสร้างช่องปากในวัยเด็กให้ดีที่สุด

นี่เป็นสิ่งสำคัญเพราะฟันและโครงสร้างช่องปากที่ดีในวัยเด็กจะมีผลกระทบต่อการพูด การกัด การยิงฟัน และการเคี้ยวอาหาร นอกจากนี้ การดูแลทันตกรรมในวัยเด็กยังช่วยป้องกันปัญหาทันตกรรมในอนาคตด้วย เช่น ฟันผุ รากฟันผุ ฟันบิด ฟันเก หรือความผิดปกติในการจัดฟัน

สารบัญเนื้อหา

ฟันของเด็กมีกี่ประเภท อะไรบ้าง

ฟันน้ำนม

เด็กมีฟันที่เรียกว่า “ฟันน้ำนม” ที่เป็นฟันชั่วคราว ประกอบไปด้วยฟันน้ำนมด้านบน 20 ซี่และฟันน้ำนมด้านล่าง 20 ซี่ ฟันน้ำนมจะเริ่มแทนที่ด้วยฟันน้ำนมแปลงอย่างต่ำในวัย 6-7 ปี และประกอบไปด้วยฟันน้ำนมแปลง 28 ซี่ ฟันน้ำนม ที่เป็นฟันถาวร ประกอบไปด้วยฟันด้านบน 16 ซี่และฟันด้านล่าง 16 ซี่ ทั้งนี้

ฟันน้ำนมและฟันแท้มีบทบาทสำคัญในการกัดและเคี้ยวอาหารในวัยเด็กและเยาวชน และควรรักษาดูแลฟันน้ำนมอย่างเหมาะสมเพื่อสุขภาพช่องปากที่ดีในอนาคต

เนื่องจากฟันน้ำนมมีบทบาทสำคัญในการช่วยเด็กกัดและเคี้ยวอาหารในวัยเด็กและฟันน้ำนมเติมแทนที่ฟันในอนาคต ควรรักษาดูแลฟันน้ำนมอย่างเหมาะสม การฟังคำแนะนำจากคุณหมอฟันเด็กเกี่ยวกับการดูแลฟันน้ำนมและสุขภาพของฟันน้ำนมเป็นสิ่งสำคัญเพื่อป้องกันปัญหาทันตกรรมในอนาคต และให้เด็กมีฟันแปลงที่สมบูรณ์แข็งแรงในวัยเป็นผู้ใหญ่และสุขภาพช่องปากที่ดี

ฟันแท้

ฟันแท้ (Permanent Teeth) หรือฟันถาวรเป็นฟันที่เติมแทนที่ฟันน้ำนมเมื่อเด็กมีอายุที่เหมาะสม ฟันแท้มีบทบาทสำคัญในการกัดและเคี้ยวอาหาร ช่วยในการพูด เหมือนฟันน้ำนม และมีความสำคัญในการรักษาความสวยงามและสุขภาพช่องปากในอนาคต

เมื่อฟันแท้เติมแทนที่ฟันน้ำนมแล้ว การดูแลและรักษาฟันแท้เป็นสิ่งสำคัญ เพื่อป้องกันโรคร่องแสง โรคเหงือก และปัญหาทันตกรรมอื่นๆ ในอนาคต การแปรงฟันอย่างสม่ำเสมอและการไปตรวจสุขภาพช่องปากที่หมอฟันเป็นสิ่งสำคัญในการรักษาฟันแท้ให้แข็งแรงและสุขภาพดี

การดูแลฟันเด็กในแต่ละช่วงอายุ ตั้งแต่แรกเกิดจนถึงวัยรุ่น

วัยทารกช่วงอายุแรกเกิด ถึง 2 ปี

ทันตกรรมเด็กแรกเกิด ถึง 2 ปีเป็นกระบวนการที่ปกติที่สำคัญในการพัฒนาของเด็ก การดูแลทันตกรรมเด็กในช่วงเวลานี้เป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้เด็กเติบโตและพัฒนาอย่างดีตามปกติ และป้องกันปัญหาทันตกรรมรุนแรงในอนาคตได้ดีขึ้น

 • ควรพาเด็กเข้าพบคุณหมอฟันเด็ก ก่อนหรือเมื่อฟันน้ำนมซี่แรกขึ้น หรืออย่างช้าที่สุดไม่เกินขวบปีแรก

 • นมแม่มีสารอาหารและภูมิคุ้มกันที่สำคัญสำหรับการพัฒนาทันตกรรมและร่างกายของเด็ก ควรให้นมแม่ให้เด็กอย่างน้อย 6 เดือนและสามารถดูแลเด็กด้วยนมแม่ต่อไปได้เรื่อยๆ พร้อมกับการเริ่มให้อาหารเสริมตามคำแนะนำของแพทย์

 • ถ้าเด็กใช้ขวดนมหรือนมผสมให้นั้น ไม่ควรให้เด็กนอนพักในขณะที่เด็กยังคงรักษาขวดในปาก และควรดูเเลฟันน้ำนมหรือใช้ฟันเทียมในกรณีที่เด็กเล็กยังเล่นกับขวดนม

วัยเด็กเล็กช่วงอายุ 3-5 ปี

 • ช่วงวัยนี้ควรสอนวิธีการแปรงฟันอย่างถูกต้อง ใช้แปรงสีฟันที่เหมาะสมสำหรับเด็กและใช้น้ำยาสีฟันที่มีฟลูออไรด์ สอนให้เด็กแปรงฟันอย่างน้อย 2 ครั้งต่อวัน ตื่นนอนและก่อนนอน ตลอดจนหลังการกินขนมหวานหรือน้ำหวาน และสอนให้เด็กมีใจรักในการแปรงฟันให้เป็นกิจกรรมสนุกๆ เพื่อเสริมสร้างนิสัยที่ดีต่อการดูแลทันตกรรมเด็ก

 • ควรควบคุมอาหารและเครื่องดื่มที่เด็กบริโภค เพื่อลดการบริโภคน้ำตาลและอาหารหวานที่สามารถทำให้เกิดฟันเสื่อมโทรมได้ ควรเสนออาหารที่มีประโยชน์สำหรับทันตกรรมสำหรับเด็ก เช่น ผักผลไม้สดและอาหารที่รวมถึงแป้งธัญพืช

 • เด็กไปพบคุณหมอฟันเด็กอย่างน้อย 1-2 ครั้งต่อปี เพื่อตรวจสุขภาพช่องปาก และคุณหมอฟันเด็กจะตรวจหาปัญหาทันตกรรมเด็กเช่นฟันเสื่อมโทรม รักษาฟันน้ำนม ตรวจเช็คฟันผุ และให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดูแลทันตกรรมเพิ่มเติม

 • ส่งเสริมให้เด็กดื่มน้ำอย่างเพียงพอ เนื่องจากน้ำมีบทบาทสำคัญในการรักษาความชุ่มชื้นในช่องปากและป้องกันการเกิดแผลบนเหงือกและเส้นเลือดชั้นนอกของฟัน

 • การตรวจสุขภาพรวมของเด็กเล็กเป็นสิ่งสำคัญ เนื่องจากปัญหาสุขภาพทั่วไปอาจมีผลต่อสุขภาพทันตกรรมเด็กด้วย เช่น การตรวจสุขภาพร่างกายเพื่อตรวจภาวะโภชนาการและสุขภาพทั่วไปของเด็ก เพราะในช่วงวัยนี้จะพบว่าเกือบครึ่งของเด็กในวัยอนุบาลเริ่มมีฟันผุอย่างน้อย 1-2 ตำแหน่งก่อนจะเริ่มเข้าเรียน

วัยประถมช่วงอายุ 6-11 ปี

 • สอนเด็กให้แปรงฟันอย่างถูกต้องและประจำวัน ใช้แปรงสีฟันที่เหมาะสมและน้ำยาสีฟันที่มีฟลูออไรด์ แปรงฟันอย่างน้อย 2 ครั้งต่อวัน  ในช่วงนี้ฟันน้ำนมจะทยอยขึ้นมาครบทุกซี่ 

 • ใช้แปรงสีฟันที่เหมาะสมและน้ำยาสีฟันที่มีฟลูออไรด์ แปรงฟันอย่างน้อย 2 ครั้งต่อวัน ในเช้าและก่อนนอน และควรใช้เวลาแปรงฟันอย่างน้อย 2 นาทีในแต่ละครั้ง

 • ควรควบคุมการบริโภคอาหารและเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลสูง เช่น อาหารหวาน ขนม และเครื่องดื่มซึ่งอาจทำให้เกิดฟันเสื่อมโทรม และควรแนะนำอาหารที่มีประโยชน์สำหรับทันตกรรมเด็ก เช่น ผักผลไม้ และถ้ามีการบริโภคอาหารหวานให้ล้างปากหรือแปรงฟันอีกครั้ง

 • ควรพาเด็กไปพบคุณหมอฟันเด็กอย่างน้อย 1-2 ครั้งต่อปี เพื่อตรวจสุขภาพช่องปาก และคุณหมอฟันเด็กจะตรวจหาปัญหาทันตกรรมเด็กเช่นฟันเสื่อมโทรม การออกฟันผิดปกติ หรือการจัดฟันที่ต้องรักษา

วัยรุ่นช่วงอายุ 12-16 ปี

 • การดูแลทันตกรรมเด็กในวัยรุ่นช่วงนี้เป็นสิ่งสำคัญเพื่อรักษาสุขภาพช่องปากและฟันในระยะยาว และป้องกันปัญหาทันตกรรมรุนแรงในอนาคต การสอนนิสัยดีในการดูแลทันตกรรมในวัยนี้จะมีผลสำคัญในการรักษาสุขภาพช่องปากและป้องกันปัญหาทันตกรรมที่เกิดขึ้นในอนาคต

 • ในการรักษาความสะอาดเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างมากในช่วงวัยนี้ ดังนั้นจึงต้องตรวจเช็คสุขภาพของฟันอยู่บอยครั้และป้องกันการเกิดฟันผุ การเคลือบหลุมร่องฟันจึงยังมีความสำคัญโดยเฉพาะในฟันกรามซี่ที่เพิ่งขึ้น

 • วัยนี้เป็นวัยที่เหมาะสมที่สุดในการเริ่มจัดฟัน เพราะกระดูกขากรรไกรยังอยู่ในช่วงเจริญเติบโต การจัดฟันสามารถแก้ไขการสบฟันที่ผิดปกติมากๆ ได้ ซึ่งหากรอจนถึงวัยผู้ใหญ่อาจทำได้ยากมากขึ้น หรืออาจมีความจำเป็นต้องจัดฟันร่วมกับการผ่าตัดร่วมด้วย

ทำไมเด็กต้องฟันกับหมอฟันเด็กเท่านั้น

การดูแลทันตกรรมเด็กช่วยป้องกันโรคร่องแสง (Cavities) ที่เป็นที่มาของฟันผุ เพราะเด็กมักมีการบริโภคอาหารหวานและได้รับการทานอาหารที่มีกรดสูงมาก และยังอาจมีการทานอาหารที่ไม่ดีสำหรับฟัน เช่น อาหารหวาน อาหารที่มีคาร์โบไฮเดรตสูง หรืออาหารแอซิดิกรัมสูง

การตรวจสุขภาพช่องปากและฟันของเด็กโดยคุณหมอฟันเด็กช่วยตรวจหาปัญหาทันตกรรมเด็กที่เกิดขึ้นและรักษาปัญหานี้ในระยะเริ่มต้น เช่น การรักษาโรคร่องแสง อุดฟันน้ำนม ถอนฟันน้ำนม การขูดหินปูน เคลือบหลุมร่องฟัน เคลือฟลูออไรด์ และการดูแลเครื่องมือที่ใช้ทำความสะอาดสำหรับฟัน

ปัญหาฟันแบบไหนบ้างที่ควรจัดฟัน

ฟันผุ (Cavities)

การรักษาโรคร่องแสงและรักษาฟันที่มีรูและบริเวณที่เสื่อมสภาพ การทำฟันเด็กจะต้องได้รับการรักษาโดยตรงจากคุณหมอและการทำฟันเด็กจะต้องมีเครื่องมือที่ได้รับการฆ่าเชื้อและปลอดภัยมากที่สุด

คราบหินปูน (Tartar)

การขูดคราบหินปูนที่เกาะอยู่บนฟัน การขุดหินปูนคือการทำฟันเด็กอย่างนึงที่เครื่องมือจะต้องไม่น่ากลัวจนเกินไป เพราะเด็กค่อนข้างมีความหวาดระแวงต่อเครื่องมือการทำฟันเด็ก

ฟันผุและบาดแผลในช่องปาก

การรักษาและป้องกันปัญหาเกี่ยวกับฟันและเนื้อเยื่อช่องปาก

ความผิดปกติในการจัดฟัน

ฟันบิด ฟันเก ฟันห่าง ฟันเหยิน ฟันผุ ฟันบิ่น จนเกิดปัญหาในการใช้ชีวิต

ฟันไม่มีปัญหาแต่อยากจัดตามแฟชั่นได้หรือไม่

ในบางกรณี การ จัดฟัน เพื่อเสริมความสวยงามหรือแฟชั่นเป็นไปได้ แต่ควรปรึกษากับหมอฟันเพื่อให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการและระยะเวลาที่จำเป็น และเหมาะสมสำหรับเด็ก

จัดฟันแบบไหนที่เหมาะกับเด็กมากที่สุด

ประเมินจากปัญหาของฟังเด็กแต่ละกรณี หมอฟันจะให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการจัดฟันที่เหมาะสม ซึ่งอาจเป็นการใช้แผ่นจัดฟัน (Braces) แบบปกติ หรือ จัดฟันแบบใส (Invisalign)เป็นต้น

เริ่มจัดฟันได้ตั้งแต่อายุเท่าไหร่

การจัดฟันสามารถเริ่มได้ที่อายุใดก็ได้ แต่มักจะแนะนำให้เริ่มต้นระหว่างวัย 9-14 ปี เมื่อฟันและโครงสร้างช่องปากของเด็กยังคงเป็นพัฒนาได้อย่างรวดเร็ว การตรวจสอบทันตกรรมเด็กเป็นสิ่งสำคัญเพื่อรับการรักษาทันตกรรมสำหรับเด็กที่เหมาะสมในระหว่างระยะเวลาที่เหมาะสม

บริการทำฟันเด็ก

เพราะความกลัวการทำฟัน จะติดตัวเด็ก ๆ ไปจนโต มาทำฟันกับคุณหมอเด็กใจดีที่ คลินิกทันตกรรม สุขสันต์สไมล์พลัส’
คุณพ่อคุณแม่ จะดีไหม ? ถ้าเด็ก ๆ สบายใจที่จะไปทำฟัน
คุณพ่อคุณแม่ จะดีไหม ? ถ้ามีเก้าอี้ทำฟันน่ารัก ๆ ดูไม่น่ากลัวสำหรับเด็ก ๆ
คุณพ่อคุณแม่ จะดีไหม ? ถ้าคุณหมอจะคอยดูแล และใส่ใจเด็ก ๆ

ทุกขั้นตอนของการทำฟันอย่างอ่อนโยนด้วยห้องทำฟันของเด็ก ๆ ลายการ์ตูนสุดน่ารัก เปลี่ยนบรรยากาศของห้องให้บริการเดิม ๆ ดูสนุกขึ้น พร้อมพื้นที่นั่งรอให้เด็ก ๆ ได้เพลิดเพลิน และผ่อนคลายก่อนใช้บริการ

ซึ่งตอบโจทย์สำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่กำลังคิดว่าทำฟันเด็กที่ไหนดี คุณหมอใจดี เครื่องมือครบครัน คลินิกได้รับการรับรอง

บริการทันตกรรมเด็กเป็นการทำฟันเด็กที่เป็นสิ่งสำคัญเพื่อรักษาสุขภาพช่องปากและฟันของเด็กในช่วงวัยเด็ก ระยะเวลานี้มีความสำคัญในการป้องกันปัญหาทันตกรรมเด็กรุนแรงในอนาคต

ดังนั้นการดูแลทันตกรรมเด็กเป็นสิ่งสำคัญเพื่อรักษาสุขภาพช่องปากและฟันในระยะยาว และป้องกันปัญหาทันตกรรมรุนแรงในอนาคต ผู้ปกครองควรเสนอบริการทันตกรรมเด็กในระบบที่มีคุณหมอฟันเด็กเชี่ยวชาญในการดูแลทันตกรรมสำหรับเด็กและสร้างนิสัยดีในการดูแลทันตกรรมเด็กอย่างเหมาะสม

การเคลือบหลุมร่องฟัน (Sealant)

การเคลือบหลุมร่องฟันหรือการใส่ Sealant เป็นกระบวนการทางทันตกรรมที่ใช้เพื่อป้องกันการเสื่อมโทรมฟันในพื้นที่หลุมร่องฟัน กระบวนการนี้เป็นมาตรฐานในการดูแลทันตกรรมเด็กและมีประโยชน์

Sealant มักใช้บนฟันกรานิต (molars) ที่อยู่ด้านหลังสุดของชุดฟันในการเคลือบหลุมร่องฟัน เพราะเป็นฟันที่มีพื้นที่ร่องลึกและยากต่อการทำความสะอาด การใส่ Sealant ช่วยป้องกันการเกิดกลุ่มเชื้อราและกัดกร่อนที่สามารถเกิดขึ้นในร่องฟันนี้ได้ ซึ่งเป็นวิธีการป้องกันทันตกรรมที่มีความประสบความสำเร็จในการลดความเสี่ยงของฟันเสื่อมโทรมในเด็กและผู้ใหญ่ได้ดีมาก

การเคลือบฟลูออไรด์

เคลือบฟลูออไรด์ (Fluoride Varnish) เป็นกระบวนการทางทันตกรรมที่ใช้สารฟลูออไรด์เข้มข้นในรูปแบบเคลือบบนผิวฟัน เพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงและป้องกันการเสื่อมโทรมของฟัน
การเคลือบฟลูออไรด์คุณหมอมักใช้เป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมการดูแลทันตกรรมสำหรับเด็กและผู้ใหญ่ เพื่อป้องกันการเสื่อมโทรมของฟันและลดความเสี่ยงของฟันผุ กระบวนการนี้เป็นเรื่องปลอดภัยและมีประสิทธิภาพในการเพิ่มความแข็งแรงของฟันในการสู่สุขภาพช่องปากที่ดี

 • เคลือบฟลูออไรด์เป็นสารที่ช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงให้กับเครืองหรือผิวฟัน ซึ่งช่วยป้องกันการเสื่อมโทรมของฟันจากกระบวนการกัดกร่อนและการสึกหรอที่เกิดจากแอฟลูออไรด์ที่มีในอาหารและเครื่องดื่ม

 • การเคลือบฟลูออไรด์ช่วยลดความรู้สึกเสียดสีและความเจ็บปวดที่เกิดจากฟันชา

 • เคลือบฟลูออไรด์ช่วยป้องกันการเกิดโรคเพลี้ยสะเก็ด (caries) โดยทำให้ฟันมีความคงทนต่อการกัดกร่อนจากแอฟลูออไรด์และเชื้อโรค

 • เคลือบฟลูออไรด์เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันโรคทันตกรรมในเด็ก โดยเฉพาะในระหว่างช่วงเวลาที่ฟันกำลังเจริญเติบโต การใช้ฟลูออไรด์ในเด็กสามารถลดความเสี่ยงของฟันเสื่อมโทรมและโรคเพลี้ยสะเก็ดได้

 • เคลือบฟลูออไรด์ช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดจุดขาวบนผิวฟันที่เกิดจากการสึกหรอและเสี่ยงให้เป็นโรคเพลี้ยสะเก็ด

 • กระบวนการการเคลือบฟลูออไรด์เป็นรวดเร็วและไม่ต้องใช้เวลามาก นั่นหมายความว่าผู้ป่วยไม่จำเป็นต้องใช้เวลานานในการรับบริการทันตกรรม

 • เคลือบฟลูออไรด์เป็นวิธีการที่มีค่าใช้จ่ายต่ำและเป็นเทคนิคการรักษาทันตกรรมที่คุ้มค่าในการป้องกันโรคทันตกรรม

อุดฟัน

อุดฟัน เป็นกระบวนการทันตแพทย์เฉพาะที่มีประสิทธิภาพในการซ่อมแซมแผลเสื่อมโทรมของฟันและให้ความรู้สึกสบายในการใช้งานด้านทันตกรรมในการดูแลสุขภาพช่องปาก

สารอุดฟันฟันที่ใช้ในปัจจุบันมักมีลักษณะคล้ายกับสีฟันธรรมดา ทำให้มันดูเข้ากับฟันโดยเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพและเป็นทันตกรรมที่สามารถใช้ในทุกกลุ่มวัยและบริบททางทันตกรรมได้ตามความเหมาะสม

การอุดฟันช่วยป้องกันฟันผุ สามารถอุดฟันน้ำนมและฟันแท้ได้เหมือนกัน แต่ถ้าหากฟันที่ผุเป็นฟันน้ำนมส่วนมากก็จะทำการถอนฟันน้ำนม หากต้องการถอนฟันน้ำนมหรืออุดฟันน้ำนมสามารสอบถามคุณหมอได้เลยเพื่อดำเนินการได้เลย

ทันตกรรมเด็ก vs ทันตกรรมผู้ใหญ่ ต่างกันยังไง

ความแตกต่างระหว่างเด็กกับผู้ใหญ่ค่อนข้างต่างกันเป็นอย่างมาก โดยการรักษาของผู้ใหญ่จะเป็นการรักษากับปัญหาที่เกิดขึ้นเเล้ว ในส่วนของเด็กนั้นจะมุ่งเน้นในการป้องกันการเกิดขึ้นของปัญหาฟันต่างๆ และยังรวมถึงการปลุกฝังหรือเสริมสรา้งพฤติกรรมของเด็กให้มีวินัยในการรักษาฟัน ดูแลความสะอาดของฟัน เพื่อป้องกันความเสียหายของฟันในอนาคต

ความแตกต่างระหว่างทันตกรรมเด็กและทันตกรรมผู้ใหญ่อีกประการหนึ่งคือ  การรักษาจะแตกต่างกันในเด็กเนื่องจากฟันและขากรรไกรของพวกเขายังมีการเจริญเติบโตอยู่ และคุณหมอฟันเด็กที่ยังไม่พัฒนาเต็มที่ยังได้รับการฝึกอบรมให้ใช้อุปกรณ์นี้ รวมถึงเทคนิคพิเศษที่ออกแบบมาสำหรับปากเล็กและความต้องการทางอารมณ์ที่ละเอียดอ่อนของฟันเด็กด้วย และพัฒนาการของเด็กซึ่งอาจส่งผลต่อแผนการรักษา

การจัดการกับเด็กที่ไม่ให้ความร่วมมือในการทำทันตกรรมเด็ก อาจจะต้องเป็นทีมหมอฟันเด็กและผู้ปกครองเพื่อให้การรักษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ นี่คือบางเทคนิคที่คุณหมอฟันเด็กใช้เพื่อทันตกรรมเด็ก

การจัดการกับเด็กที่ไม่ให้ความร่วมมือในการทำทันตกรรมเด็กอาจเป็นทีมคณะของหมอฟันเด็กและผู้ปกครองเพื่อให้การรักษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ นี่คือบางเทคนิคที่หมอฟันเด็กจะสามารถใช้เพื่อจัดการกับสถานการณ์นี้

การสร้างความเข้าใจ

หมอฟันเด็กควรอธิบายขั้นตอนของการรักษาอย่างละเอียดให้ผู้ปกครองและเด็กเข้าใจ เพื่อลดความกังวลและทำให้เด็กไม่รู้สึกหวาดกลัวเมื่อพบหมอฟัน

การใช้ภาษาง่าย

ใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายในการอธิบายและสื่อสารกับเด็ก เพื่อให้เขาเข้าใจขั้นตอนและสิ่งที่จะเกิดขึ้น

การใช้ของเล่นและรางวัล

ใช้ของเล่นหรือรางวัลเพื่อสร้างความกระตือรือร้นในการรักษา ตั้งแต่การตรวจสุขภาพช่องปากจนถึงการทำฟัน เช่นให้รางวัลหลังจากการรักษาสำเร็จ

การใช้การเล่นบทบาท

การเล่นบทบาทอาจช่วยให้เด็กรู้สึกสนุกและผ่านไปอย่างราบรื่น เท่าที่เป็นไปได้ควรให้เด็กแสดงบทบาทของ “หมอฟันเด็ก” หรือ “ผู้ช่วยคุณหมอฟันเด็ก” เพื่อให้เขารู้สึกสนุกและเข้าใจการรักษา

การใช้วิธีการชักจูงไปพบหมอฟัน

การเข้าพบหมอฟันสำหรับเด็กอาจช่วยให้เด็กปรับตัวให้สบายกับการรักษา หมอฟันเด็กจะสามารถให้เด็กจับของเล็กๆ ไปกับเขาเข้าห้องรักษาเพื่อเพิ่มความสบาย

การให้เวลา

หมอฟันเด็กควรให้เวลาแก่เด็กในการปรับตัว ไม่ควรก่อนเด็กให้รีบหรือเร่งรีบในการรักษา เพื่อให้เด็กมีความกล้าในการพบหมอฟันในเเต่ละครั้ง

การให้เลือก ให้เด็กได้ตัดสินใจ

การพบหมอฟันจะต้องให้เด็กมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในขั้นตอนบางอย่าง เช่น การเลือกสีของหมวกในการเทียมสีฟันหรือการเลือกของเล่นที่จะใช้ในการรักษา

การสื่อสารและความอนุเคราะห์

ให้เวลาในการสื่อสารและเป็นคนอนุเคราะห์ต่อความกังวลและข้อกังวลของเด็ก ฟังคำถามและข้อเสนอแนะของเขา.

การใช้การสนับสนุนจากผู้ปกครอง

ระหว่างการรักษา ให้คุณพ่อคุณแม่อยู่ใกล้เคียงเพื่อให้เด็กรู้สึกมั่นใจและรับการสนับสนุน

การใช้หมอฟันเด็กที่มีความชำนาญ

หากเด็กมีความร้ายแรง อาจมีการรักษาโดยหมอฟันเด็กที่มีความชำนาญในการจัดการกับสถานการณ์แบบนี้

การจัดการกับเด็กที่ไม่ให้ความร่วมมือในการทำทันตกรรมเด็กอาจต้องใช้ความอดทนและความอนุเคราะห์ หมอฟันเด็กควรทำงานร่วมกับผู้ปกครองเพื่อให้การรักษาเป็นไปอย่างราบรื่นและปลอดภัยสำหรับเด็กในขณะเดียวกันสร้างนิสัยดีในการดูแลทันตกรรมเด็กในอนาคต

คลินิกทันตกรรมเด็กที่ไหนดี 

คลินิกทำฟันเด็กที่  สุขสันต์สไมล์พลัส เรามีคุณหมอฟันเด็กเฉพาะทางหมอฟันสำหรับเด็ก ใจดี เครื่องมือครบครันสะอาด และห้องทำฟันสุดน่ารัก รวมถึงห้องของเล่นแสนสนุก ช่วยสร้างประสบการณ์ทำฟันที่แสนประทับใจให้กับเด็กๆ ทุกคน เพื่อให้ภาพจำของการทำฟัน ของน้องๆ ไม่น่ากลัวอีกต่อไปและยังสะดวกสบายสำหรับผู้ปกครองอีกด้วย ดังนั้นการเลือกคลิกนิกทำฟันเด็กจึงเป็นเรื่องสำคัญมากๆ

คำถามที่พบบ่อย

การเลือกการทำฟันเด็กคือการรักษาด้านทันตกรรมที่ผู้ปกครองควรจะพิจารณาให้ดี ควรเลือกคุณหมอเฉพาะทางด้านทันตกรรมหรือทันตแพทย์เฉพาะทาง

เนื่องจากการรักษาทางทันตกรรมจะต้องคำนึงถึง เครื่องมือ คุณหมอที่มีความเชี่ยวชาญ คลินิกทันตกรรมที่สะอาดและดูปลอดภัยทางด้านทันตกรรมเด็กโดยเฉพาะ

คลินิกทำฟันเด็กคือ มีคุณหมอด้านทันตกรรมเด็กเฉพาะทาง แต่ในส่วนของคลินิกทันตกรรมจะแตกต่างจากเด็กและวัยผู้ใหญ่ โดยจะมีทันตแพทย์เฉพาะทาง เครื่องมือที่เหมาะสำหรับแต่ละวัยเเต่ละกรณี

การเลือกคลินิกทำฟันเด็กและทันตแพทย์เฉพาะทางด้านการทำฟัน ทำให้เรามีความมั่นในการรักษาและใช้บริการ เพราะการรักษาทางทันตกรรมค่อนข้างใช้ความละเอียดและความซบซ้อนของฟันต่างๆ ดังนั้นเราจึงต้องเลือกคลินิกที่ได้มาตรฐาน มีทันตแพทย์เฉพาะทางที่จะรักษาในการทำฟันต่างๆ

เนื่องจากเด็กๆ ฟันผุได้ง่าย นอกจากขูดหินปูนแล้ว การอุดฟันน้ำนมก็เป็นการรักษาที่พบบ่อยในเด็ก ดังนั้นสามารถอุดฟันน้ำนมได้

 

สรุป

การดูแลทันตกรรมของเด็กเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้ฟันและโครงสร้างช่องปากของเด็กพัฒนาไปในทางที่ดี การดูแลทันตกรรมของเด็กควรเริ่มต้นในวัยเร็ว ๆ เพื่อให้ฟันและช่องปากของเด็กเติมแทนที่พัฒนาไปในทางที่ดีและสุขภาพดีในอนาคต

resources :

https://dentistry.uic.edu/patients/dental-services/specialty-services/pediatric-dental-care/

https://www.albertahealthservices.ca/findhealth/service.aspx?Id=1006554&facilityid=1010904

maimo.org/treatments-care/childrens-hospital/pediatric-dentistry/