logo

ถอนฟัน

การถอนฟันเป็นกระบวนการทางการแพทย์ที่สำคัญในด้านทันตกรรม เหตุผลที่คนต้องถอนฟันอาจมาจากการที่ฟันมีปัญหาร้ายแรงหรือไม่สามารถรักษาได้อีกต่อไป เช่น ฟันผุที่เสียหายอย่างรุนแรงหรือฟันซี่ที่มีเนื้อเยื่อหรือรากฟันเสียหายอย่างรุนแรง การถอนฟันที่เหมาะสมและมีการดูแลที่ดีหลังจากกระบวนการมีบทบาทสำคัญในการรักษาสุขภาพช่องปากของคนทั่วไป

สารบัญเนื้อหา
ถอนฟัน

ถอนฟันคืออะไร

การถอนฟันจะคำนึงถึงการใช้ยาชาหรือยาชาในการทำให้คนรู้สึกนอนหลับหรือรู้สึกสบายในระหว่างกระบวนการ เมื่อฟันถูกถอนออกแล้วจะต้องดูแลแผลให้มีการหายแผลและป้องกันการติดเชื้อหลังจากกระบวนการถอน นอกจากนี้ หลังจากการถอนฟัน คนจำเป็นต้องปฏิบัติตามคำแนะนำที่แพทย์ทันตกรรมให้เพื่อรักษาแผลและป้องกันภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้น

การถอนฟันอาจเป็นกระบวนการที่ก่อให้เกิดความเครียดหรือกังวลและการเตรียมตัวก่อนการถอนฟันมีความสำคัญ ควรเสนอข้อสงสัยหรือความกังวลกับแพทย์ทันตกรรมเพื่อให้ได้คำแนะนำและการสนับสนุนที่เหมาะสม การรักษาแผลหลังการถอนฟันและดูแลสุขภาพช่องปากอย่างดีหลังจากกระบวนการถอนฟันเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้คนเร็วรักษาสุขภาพช่องปากและฟันได้อย่างมีประสิทธิภาพและป้องกันภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นหลังการถอนฟันอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

ถอนฟันอันตรายไหม

ถอนฟันอันตรายไหม

การถอนฟันไม่ใช่กระบวนการที่อันตรายเป็นอย่างยิ่ง ในบางกรณี การถอนฟันเป็นทางเลือกที่จำเป็นเพื่อรักษาสุขภาพช่องปาก แต่ต้องการคำแนะนำและการดูแลที่ดีหลังการถอนฟันเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นหลังการถอนฟันอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

ทำไมต้องถอนฟัน

บางสถานการณ์ที่อาจทำให้การถอนฟันเป็นเรื่องจำเป็นรวมถึง:

 • ฟันเสียหายเมื่อฟันมีความเสียหายอย่างรุนแรงหรือที่ไม่สามารถซ่อมแซมได้อีกต่อไป เช่น ฟันผุหรือฟันซี่ที่แตกร้าวมาก การถอนฟันเป็นทางเลือกที่สามารถช่วยให้คนรับรู้ความสบายและลดความระคายเมื่อทานอาหาร
 • ฟันซี่ที่ถึงขั้นรากเสียหาย ถ้าฟันมีรากเสียหายอย่างรุนแรง ซึ่งไม่สามารถอุดฟันและรักษารากฟันเทียมได้ การถอนฟันอาจเป็นเลือกที่เหมาะสมเพื่อป้องกันการติดเชื้อและความเจ็บปวด
 • ฟันคุดหรือซ้อน การถอนฟันเป็นทางเลือกเมื่อฟันเคยหรือถูกคราดมากและไม่สามารถรักษาได้อีกต่อไป
 • การถอนฟันร่วมกับการจัดฟัน จัดฟัน อาจต้องรวมกับการถอนฟันในกรณีที่คุณต้องการปรับรูปร่างและการจัดเรียงฟันให้สวยงาม การถอนฟันที่ไม่จำเป็นอาจต้องทำเพื่อสร้างพื้นที่ในการจัดฟันใหม่ โดยแพทย์จะวางแผนรักษาและถอนฟันตามความเหมาะสม
 • รักษาโรคเหงือก การถอนฟันอาจจำเป็นในกรณีที่คนมีโรคเหงือกมากมายและไม่สามารถรักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การถอนฟันจากแพทย์ทันตกรรมมักจะเป็นกระบวนการปลอดภัย แต่ควรปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์ทันตกรรมและดูแลรักษาแผลหลังการถอนฟันให้ดี เพื่อป้องกันการติดเชื้อหรือแทรกซ้อนอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้นหลังการถอนฟัน ควรรักษาสุขภาพช่องปากและฟันด้วยวิธีที่ถูกต้องและติดตามคำแนะนำของแพทย์ทันตกรรมเพื่อรักษาสุขภาพช่องปากให้ดีตลอดชีวิต การปรึกษาแพทย์ทันตกรรมเป็นสิ่งสำคัญเมื่อมีปัญหาเกี่ยวกับฟันและสุขภาพช่องปากเพื่อรับคำแนะนำและการรักษาที่เหมาะสมตามสถานการณ์ของแต่ละบุคคล

ถอนฟัน กับ ผ่าฟัน ต่างกันอย่างไร

ถอนฟันและผ่าฟันเป็นสองกระบวนการทันตกรรมที่แตกต่างกันตามลักษณะของปัญหาฟันและความเสียหายที่เกิดขึ้น นี่คือวิธีที่พวกเขาแตกต่างกัน

ถอนฟัน (Extraction)

 • ถอนฟันคือกระบวนการที่ใช้เครื่องมือเฉพาะในการถอนฟันที่มีปัญหา ฟันที่ถอนอาจเป็นฟันซี่ที่เสียหาย, ฟันที่มีปัญหาทางแขนงหรือรากเสียหาย, หรือฟันที่ถูกคราดออกเพื่อรักษาสุขภาพช่องปาก
 • กระบวนการถอนฟันมักทำในสภาพการทันตกรรมโดยทันตกรแพทย์ที่มีความชำนาญในการถอนฟัน
 • หลังจากถอนฟัน, คนจำเป็นต้องดูแลแผลและป้องกันการติดเชื้อหรือภาวะแทรกซ้อนอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้น
ผ่าฟัน

ผ่าฟัน (Oral Surgery)

 • ผ่าฟันเป็นกระบวนการทันตกรรมที่ใช้เมื่อฟันอยู่ในตำแหน่งที่ซับซ้อนหรือเข้ามากับโครงสร้างอื่นในช่องปาก เช่น ฟันคุด หรือฟันซ้อน ที่ต้องถูกผ่าออก
 • ในกระบวนการผ่าฟัน แพทย์ทันตกรรมจะทำการผ่าเนื้อเยื่อหรือกระบวนการศักย์เพื่อเข้าถึงฟันที่ต้องถูกถอน
 • ผ่าฟันมักจะทำในสภาพการทันตกรรมหรือเฉพาะสภาพการแพทย์ในระหว่างการใช้ยาชาหรือยาชาทั่วไปเพื่อให้คนรู้สึกนอนหลับหรือรู้สึกสบายในระหว่างกระบวนการ

การถอนฟันและการผ่าฟันเป็นกระบวนการทันตกรรมที่มีความสำคัญในการรักษาสุขภาพช่องปาก การเลือกใช้กระบวนการใดขึ้นอยู่กับปัญหาฟันและความคิดเห็นของแพทย์ทันตกรรม ควรปรึกษาแพทย์ทันตกรรมเพื่อรับคำแนะนำและการรักษาที่เหมาะสมตามสถานการณ์ของแต่ละบุคคล

ฟันคุด

ผ่าฟันคุดคืออะไร

ผ่าฟันคุด คือกระบวนการทันตกรรมที่ใช้ในการนำฟันคุดออก (ซ้ายและขวา) หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าการผ่าฟันคุดคู่. ฟันคุดคือฟันชนิดหนึ่งอยู่ในมุมข้างของช่องปากและมักเรียกว่า “ฟันคุดสตริงเรอส” ซึ่งมีรากที่ขยับหางของมาตราฐาน คุดคู่และมักอยู่ด้านบนและด้านล่างของช่องปาก เพราะตำแหน่งและรูปร่างพิเศษของฟันคุดทำให้การถอนฟันคุดต้องใช้กระบวนการที่เฉพาะเจาะจงมากกว่าการถอนฟันปกติ

ใครบ้างที่ถอนฟันไม่ได้

การถอนฟันไม่ใช่คำตัดสินใจที่ถูกตัดเหมือนกันสำหรับทุกคน โดยทั่วไปแล้ว, การถอนฟันเป็นกระบวนการทันตกรรมที่ใช้ในการรักษาปัญหาฟันและสุขภาพช่องปาก แต่มีบางกรณีที่คนบางรายอาจไม่สามารถถอนฟันได้

 • สุขภาพทั่วไปไม่เหมาะสม คนที่มีสุขภาพทั่วไปที่ไม่เหมาะสมเช่นโรคที่มีการห้ามให้ใช้ยาชาหรือยาชาทั่วไป หรือมีภาวะที่ทำให้การผ่าฟันเสี่ยงต่อการเป็นอันตรายอาจไม่สามารถถอนฟันได้
 • โรคประจำตัวร้ายแรง คนที่มีโรคประจำตัวร้ายแรงเช่นโรคหัวใจ เบาหวาน หรือโรคตับและไตที่ร้ายแรงอาจต้องพิจารณาความเหมาะสมของการถอนฟันโดยใช้ยาชาหรือยาชาทั่วไป
 • ปัญหาทันตกรรม บางครั้งปัญหาทันตกรรมเช่นประสานฟันหรือร่างรอยฟันที่แตกหรือมีปัญหาทางแขนงอาจทำให้การถอนฟันเป็นเรื่องยาก แพทย์ทันตกรรมอาจจะเสนอเลือกใช้เทคนิคอื่นเพื่อรักษาปัญหาทันตกรรมเหล่านี้
 • ฟันที่ไม่สามารถถอนได้ บางฟันอาจถูกทำเหนียวอย่างแน่นหรือมีรากที่มันสามารถถอนได้ยาก แต่ในกรณีเช่นนี้ แพทย์ทันตกรรมอาจพิจารณาการรักษาอื่น ๆ เช่นการรักษารากเสียหายหรือการรักษาทางแขนง

การเตรียมตัวก่อนการถอนฟัน

การเตรียมตัวก่อนการถอนฟันเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้กระบวนการถอนฟันเป็นไปอย่างราบรื่นและป้องกันภาวะแทรกซ้อนหรือความไม่สบายหลังจากกระบวนการ นี่คือขั้นตอนที่ควรทำเพื่อเตรียมตัวก่อนการถอนฟัน 

 • ควรนัดพบแพทย์ทันตกรรมเพื่อประเมินสุขภาพช่องปากที่จะถอน แพทย์ทันตกรรมจะรีบดำเนินการรักษาเพิ่มเติมและให้คำแนะนำเกี่ยวกับกระบวนการถอนฟันและการดูแลหลังการถอน
 • งดสูบบุหรี่ก่อนการถอนฟัน สูบบุหรี่อาจทำให้แผลหลังการถอนฟันติดเชื้อและยากต่อการหายแผล
 • งดดื่มแอลกอฮอล์ก่อนเข้ารับการถอนฟัน

การเตรียมตัวก่อนการถอนฟันเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้การถอนเป็นไปอย่างราบรื่นและรักษาสุขภาพช่องปากอย่างมีประสิทธิภาพ ควรปรึกษาแพทย์ทันตกรรมเพื่อขอคำแนะนำและข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพื่อเตรียมตัวก่อนการถอนฟัน

ขั้นตอนการถอนฟัน

การถอนฟันเป็นกระบวนการทันตกรรมที่ต้องทำโดยแพทย์ทันตกรรมที่มีความชำนาญ และมีขั้นตอนที่เกี่ยวข้องที่ต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

 • การประเมินและสอบถาม แพทย์ทันตกรรมจะทำการประเมินสุขภาพทันตกรรมและปรญาานุขของคน และสอบถามเกี่ยวกับประวัติแพ้ยา การกินยา และอื่น ๆ เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของการถอนฟัน
 • กระบวนการถอนฟัน แพทย์ทันตกรรมจะใช้เครื่องมือเฉพาะในการถอนฟัน ความต้องการในกระบวนการถอนฟันจะขึ้นกับประเภทและสภาพของฟัน ถอนฟันสามารถทำได้โดยเจาะหรือใช้เทคนิคอื่น ๆ ตามความเหมาะสม
 • หลังจากการถอนฟัน แพทย์ทันตกรรมจะให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดูแลแผลและการป้องกันภาวะแทรกซ้อน เช่นการกินยาต้านการอักเสบ หรือการประมาณอาหารที่อาจเป็นอันตรายหลังการถอน

การดูแลหลังถอนฟัน

ดูเเลหลังถอนฟัน
 • การถอนฟันอาจทำให้คนมีแผลหลังถอนฟัน ควรใช้ผ้าก๊อชในการดูแลด้วยการเช็ดเลือดด้วยที่สามารถป้องกันการเกิดแผลและติดเชื้อ
 • หากคุณสูบบุหรี่ ควรหยุดสูบบุหรี่อย่างน้อย 24 ชั่วโมงหลังถอนฟัน เนื่องจากการสูบบุหรี่อาจทำให้แผลหลังถอนฟันเกิดแทรกซ้อนและหายช้าขึ้น
 • ควรพักผ่อนและหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่ต้องใช้พลังงานมากหลังถอนฟัน เช่นการออกกำลังกายหนักหรือยกของหนัก
 • รับประทานอาหารที่อ่อนนุ่มและไม่ต้องเคี้ยวมากคือเลือกทานอาหารหลังถอนฟันในช่วงรายแรก เช่น ข้าวต้ม โจ้ก เต้าหู้ และ ผักต้มสุก
 • หลีกเลี่ยงอาหารและเครื่องดื่มที่ร้อนหรือเย็นมากเนื่องจากอาจทำให้แผลหลังถอนฟันเจ็บปวดมากขึ้น

การดูแลหลังถอนฟันมีความสำคัญเพื่อให้แผลหลังถอนฟันหายเร็วและป้องกันภาวะแทรกซ้อน ควรปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์ทันตกรรมอย่างเคร่งครัด

ถอนฟัน ราคาเท่าไหร่

ราคาถอนฟันอาจมีความเเตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับ ตำแหน่งของฟัน การวางตัวของฟัน สภาพเหงือกต่างๆ ปัญหาเหงือกบวม รวมถึง การเกิดการอักเสบของเหงือกระหว่างการถอนฟันอีกด้วย สำหรับค่าบริการที่ สุขสันต์สไมล์ เริ่มต้นที่ 900-1500 บาท

วิธีห้ามเลือดหลังถอนฟัน

หากมีเลือดออกหลังถอนฟัน ให้กัดผ้ากอซบริเวณที่ถอนฟันให้แน่นประมาณ 30-60 นาที หากมีเลือดออกต่อเนื่อง ให้ใช้ผ้าก๊อชจนกว่าเลือดจะหยุดไหล นอกจากนี้คุณไม่ควรบ้วนปากเป็นเลือดหรือน้ำลาย เพราะจะไปกระตุ้นให้เลือดไหลออกมาอีกครั้ง

คำถามที่พบบ่อย

การถอนฟันอาจรู้สึกเจ็บหรือไม่เจ็บขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น ประเภทของฟันที่ถอน, วิธีการที่ใช้ในการถอน, และความคุ้นกับทางปฏิบัติของแต่ละบุคคล. แพทย์ทันตกรรมจะใช้ยาชาหรือยาชาทั่วไปเพื่อลดความเจ็บปวด

การใช้ยาต้านอักเสบหรือยาต้านปวดหลังถอนฟันขึ้นอยู่กับสถานการณ์และคำแนะนำของแพทย์ทันตกรรม แพทย์อาจรับประทานยาเพื่อช่วยควบคุมความอักเสบและความเจ็บปวด

 หลังถอนฟัน ควรรักษาความสะอาดของแผลด้วยการเช็ดเลือดด้วยสารส้มและการแปรแผลด้วยเส้นไหมขยายเนื้อเยื่ออย่างประจำ ต้องหยุดสูบบุหรี่และปลายหลังจากการถอนฟันให้หลีกเลี่ยงอาหารหรือเครื่องดื่มร้อนหรือเย็นมาก

สามารถรับประทานอาหารได้หลังจากถอน 3-4 ชั่วโมง

 

หลังถอนฟัน ควรหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่ต้องใช้พลังงานมากหรือกิจกรรมที่อาจเป็นอันตรายต่อแผลและการฟื้นตัวของแผล

 

สรุป

การถอนฟันเป็นกระบวนการทันตกรรมที่พบบ่อยเมื่อฟันมีปัญหาทันตกรรม เหตุผลที่จำเป็นต้องถอนฟันรวมถึงฟันผุเสีย ฟันต้องถอนเพราะโรครากเน่าหรือคอบแผล การถอนฟันมักใช้ยาชาหรือยาชาทั่วไปเพื่อลดความเจ็บปวดระหว่างกระบวนการถอน หลังถอนฟัน การดูแลแผลและป้องกันภาวะแทรกซ้อนเป็นสิ่งสำคัญ การถอนฟันเป็นกระบวนการทันตกรรมที่รอบรู้และปลอดภัย และแพทย์ทันตกรรมจะให้คำแนะนำและคำตอบที่เหมาะสมในกรณีของคุณเพื่อให้กระบวนการถอนฟันเป็นไปอย่างราบรื่นและปลอดภัย

resources :

https://my.clevelandclinic.org/health/treatments/22120-tooth-extraction

https://www.healthline.com/health/tooth-extraction

https://www.dentalhealth.org/what-to-do-following-an-extraction